Dato for udgivelse
11 Nov 2021 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Oct 2021 09:33
SKM-nummer
SKM2021.593.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0971927
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62 gives Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos en betalingstjeneste om ikke-identificerede, fysiske og juridiske personers anvendelse af tjenesten.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.C.2.1.3.2.7.

Formål og baggrund

Skattestyrelsens formål med at få adgang til løbende opdaterede oplysninger om modtagere af digitale betalingstransaktioner er at finde registrerede og uregistrerede virksomheder, som ikke afregner skat og moms korrekt af deres indtjening, eller personer, som ofte modtager større beløb, hvilket kan indikere en indtjening uden beregning af A-skat, gaveafgift mv.

Skattestyrelsen har ikke løbende adgang til oplysninger om transaktioner foretaget med digitale betalingsformer. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke kan kontrollere oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Digitale betalingsformer har gjort det enkelt at overføre beløb mellem handlende og samtidig fået indtægter til at se legitime ud. Det er konstateret, at virksomheder har brugt forskellige personers konti for at undgå en registrering på virksomhedens bankkontoudtog - og derved undgå Skattestyrelsens opmærksomhed.

Hvem pålægges oplysningspligt

En udbyder af betalingstjenester.

Hvilke oplysninger indhentes

Der ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om betalingsmodtagere, der har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden via betalingstjenesten i perioden 1. januar 2020 - 30. september 2021.

Skattestyrelsen ønsker ikke oplysninger om alle betalingsmodtagere hos betalingstjenesten. Betalingsmodtagere med en erhvervsløsning undtages. De nærmere bestemte beløbsgrænser er valgt af hensyn til proportionalitet.

I Skatterådets tilladelse SKM2021.106.SKTST er der søgt om at indhente oplysninger om navnet på betalingsafsenderen. Foreløbige erfaringer har vist, at oplysninger om betalingsafsendere er relevante at have kendskab til. Det udelukker, at ikke relevante personer udtages til kontrol. Det kan typisk dreje sig om overførsler mellem familiemedlemmer o. lign.

Følgende oplysninger ønskes:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. cpr nr., mv.
  • Indgående betalinger via betalingstjenesten samt dato for transaktionerne og navn og cpr nr. på afsender.
  • Oplysninger om registreringsnummer og kontonummer på den bankkonto, eller de bankkonti, betalingerne er sat ind på.

Desuden ønskes tilladelse til at indhente oplysninger om brugere af et accessorisk produkt, der herigennem har modtaget betalinger i en nærmere bestemt størrelsesorden. Beløbsgrænserne er valgt af hensyn til proportionalitet.

Følgende oplysninger ønskes vedrørende det accessoriske produkt:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. ejerens cpr nr., mv.
  • Samtlige transaktioner herunder ind- og udgående betalinger, dato for transaktionerne samt cpr- eller cvr-nummer for begge transaktionsparter.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for perioden 1. januar 2020 til 30. september 2021.

Begrundelse for at oplysningerne er nødvendige

Skattestyrelsen finder det relevant at lave en opfølgende kontrol- og vejledningsindsats for indkomstårene 2020 og 2021 vedrørende oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Skattestyrelsen har i dag ikke adgang til oplysninger om transaktioner

foretaget med digitale betalingsformer. Det betyder, at Skattestyrelsen ikke kan kontrollere oplysninger om betalingsmodtageres transaktioner foretaget med digitale betalingsformer.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at det er af væsentlig betydning, at modtagere af betalinger via digitale betalingsformer selvangiver og afregner korrekt efter skattelovgivningen, og at oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Offentliggørelse af Skatterådets beslutning

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod.

Der foreligger ikke særlige hensyn, der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 61, giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos betalingstjenesten.

Skatterådets beslutning

Skatterådet har den 26. oktober 2021 i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger som anført i indstillingen.