Dato for udgivelse
16 Nov 2021 09:19
Til
Alle virksomheder registreret for registreringsafgift (selvanmeldere) og autoriserede nummerpladeoperatører
Sagsnummer
21-1198779
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at et mindre antal registreringssyn foretaget efter 1. januar 2021 er ugyldige. Det betyder, at selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører ikke må selvanmelde eller indregistrere køretøjer, som har et ugyldigt registreringssyn, indtil Motorstyrelsen udsender et nyhedsbrev om, at køretøjerne igen må selvanmeldes og registreres i Motorregistret.


Køretøjer med ugyldige registreringssyn må i øjeblikket ikke registreres eller selvanmeldes

Færdselsstyrelsen har i en pressemeddelelse mandag den 15. november gjort opmærksom på, at registreringssyn på bestemte typer af køretøjer er ugyldige, hvis synet er foretaget efter den 1. januar 2021.

Det betyder, at selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører ikke må selvanmelde eller indregistrere køretøjer, som har et ugyldigt registreringssyn, indtil hastelovforslaget er vedtaget.

Transportministeriet vil søge en hastebehandling af et lovforslag, hvor der lægges op til, at de syn, der er foretaget siden 1. januar 2021, får gyldighed i overensstemmelse med deres indhold. Ejerne af køretøjerne skal derfor ikke på ny fremstille køretøjerne i en synsvirksomhed for at få gennemført et nyt registreringssyn. 

Omfattede køretøjer

Problemstillingen vedrører kun køretøjer, der er synet efter 1. januar 2021.

Færdselsstyrelsen oplyser, at det vedrører køretøjer med et registreringssyn på baggrund af en national individuel godkendelse:

  • Nye to- eller trehjulede køretøjer
  • Quadricykler eller påhængskøretøjer dertil
  • Traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr
  • Ibrugtagne konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil
  • Ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet.

Den manglende hjemmel medfører, at selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører fra dags dato skal undlade at selvanmelde og indregistrere eller omregistrere køretøjer med et ugyldigt registreringssyn frem til, at Motorstyrelsen udsender et nyhedsbrev om, at køretøjerne igen må indregistreres eller omregistreres. 

Køretøjer, der er EU-typegodkendt, og hvor der ikke er lavet konstruktive ændringer, kan fortsat selvanmeldes, indregistreres og omregistreres, selvom køretøjet er registreringssynet efter den 1. januar 2021. 

Hvis I er i tvivl, om et køretøj er omfattet af ovenstående, skal I kontakte Færdselsstyrelsen på tlf. 72 21 88 99 for at få oplyst, om køretøjet har et ugyldigt registreringssyn.