Burkina Faso har underskrevet OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager, men har endnu ikke ratificeret konventionen. Se afsnit C.F.8.1.2.3