Opdateret
19 Nov 2021 13:07
Type
Information
Driftslog
SA Pro
Meddelelse

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som er gældende fra d.d. (19. november 2021).

Gruppe 59
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks udgår:

  • 5903600 Arbejdsgivers elevrefusion
  • 5905600 Arbejdsgivers elevrefusion, med særlige ejerforhold


Gruppe 62
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks udgår:

  • 6201800 Pgf. 4a vurdering


Følgende indeks tilgår:

  • 6202402 Vurdering, forrige år


I indeks 6202302 Vurderinger:

  • "Vurderingsmarkering" tilgår
  • "Vurderingsdato, omvurderet ejendom" udgår og erstattes af "Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen"


Gruppe 80
I gruppen sker følgende ændringer:

  • Indeks 8000200 Indberetninger fra platforme tilgår - OBS: Der er tale om en foreløbig udgave af indekset - der vil komme ændringer.