Den Dominikanske Republik har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2019. Se afsnit C.F.8.1.2.3.