IPR står for Intellectual Property Rights. Direkte oversat betyder det intellektuelle ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Som virksomhed kan du anmode om Toldstyrelsens hjælp til at holde øje med krænkelser af dine IP-rettigheder (altså kopivarer), når de kommer ind i EU. Fx hvis din virksomhed har et registreret varemærke, design, brugsmodel, patent eller en (uregistreret) ophavsrettighed. Det er et gratis tilbud, og anmodningen løber for et år ad gangen og kan forlænges.

For at give Toldstyrelsen det bedst mulige grundlag for at udarbejde risikoanalyser og gribe ind, skal du opgive så mange oplysninger om jeres produkter som muligt, når du udfylder din anmodning. Det kan være IP-rettigheder, transportruter og oplysninger om allerede kendte krænkere af din virksomheds produkter.

Du kan anmode om Toldstyrelsens indgriben via IPEP (IP Enforcement Portal).

Før du kan logge ind i IPEP, kræver det, at du enten opretter en brugerkonto eller logger ind med dit EORI-nummer. Det kan du læse mere om herunder.

Få hjælp til indgriben over for kopivarer via IPEP

IPEP er virksomhedernes indgang til anmodning om indgriben og det sted, der håndterer kontakten mellem ansøgeren og Toldstyrelsen.

I IPEP kan du:

  • oprette en anmodning om indgriben
  • modtage meddelelser, fx når Toldstyrelsen har accepteret din anmodning eller hvis Toldstyrelsen har brug for flere oplysninger i forbindelse med behandlingen af din anmodning
  • opdatere en eksisterende anmodning
  • ansøge om forlængelse af en eksisterende anmodning.

Anmodninger om Toldstyrelsens indgriben skal indgives digitalt via IPEP.

Når du skal anmode om indgriben over for kopivarer via IPEP, bliver du mødt af dette skærmbillede: 

Billedet viser startsiden af IPEP og de forskellige loginmuligheder.

 
Når du trykker på ’LOG IN’, bliver du præsenteret for to forskellige måder at logge på IPEP.


Første gang du skal bruge IPEP, skal du enten oprette en brugerkonto eller logge ind med dit EORI-nummer.

Log in med brugerkonto

Hvis du vil oprette en brugerprofil, trykker du på ’Sign up’:Log in med EORI-nummer

For at du kan søge om Toldstyrelsens indgriben via IPEP, skal du sikre:

  • at din virksomhed har et EORI-nummer
  • at der er tildelt de korrekte roller og rettigheder.

Sådan logger du på IPEP med EORI-nummer

Sådan får du et EORI-nummer

Sådan tildeler du roller og rettigheder

Der findes to slags anmodninger om indgriben. En national anmodning, som er Toldstyrelsens indgriben for et enkelt EU-land og en EU-anmodning, som gælder for en række udvalgte EU-lande. Det er anmodninger, du kan indgive på forhånd, så Toldstyrelsen er opmærksom på bestemte forsendelser.

Hvis du derimod ikke har indgivet en anmodning, og Toldstyrelsen stopper en forsendelse med mistanke om, at den indeholder produkter, der krænker din virksomheds IP-rettigheder, vil du blive kontaktet direkte af Toldstyrelsen. Herefter kan du indsende en såkaldt ex officio-anmodning. Denne anmodning er en national anmodning og gælder kun for den pågældende forsendelse. Bemærk desuden, at der her er en meget kort tidsfrist på 4 arbejdsdage fra Toldstyrelsen har gjort dig opmærksom på forsendelsen, til du skal have indsendt anmodningen.