Punktafgifter skal betales, når varen overgår til forbrug. Derfor har du som oplagshaver i nogle tilfælde ret til godtgørelse eller fradrag for en afgift. 

Det gælder både, hvis din virksomhed er registreret for og har betalt afgiften, men også hvis din virksomhed har købt og videresælger en vare, der allerede er betalt afgifter for.

Der kan også være andre situationer, hvor din virksomhed kan have ret til godtgørelse, fx hvis dine varer går tabt eller bliver usælgelige.

Når du er registreret som oplagshaver, er du som udgangspunkt fritaget for at betale afgifter, når du leverer til situationer, der er fritaget for afgift.

Det drejer sig om: 

  • Salg til andre oplagshavere. Du skal sikre dig, at den virksomhed, du sælger til, er registreret som oplagshaver for den solgte vare. Du kan slå køberen op ved at skrive deres CVR- eller SE-nummer i værktøjet Søg efter bevillinger og oplagshavere
  • Salg til andre virksomheder i EU. Du registrerer salget via det europæiske forsendelsessystem EMCS. Læs mere om EMCS
  • Salg af varer, der ved salget eksporteres ud af EU
  • Salg til virksomheder med bevilling til afgiftsfritagelse (fx hospitaler). Du kan slå virksomheden op ved at skrive deres CVR- eller SE-nummer i værktøjet Søg efter bevillinger og oplagshavere
  • Salg til diplomater, fx ambassader eller internationale organisationer

I visse tilfælde kan betalte punktafgifter godtgøres, hvis varerne er solgt videre i bestemte situationer.

Det drejer sig om:

  • Salg til virksomheder, der er registreret som oplagshaver for den solgte vare
  • Salg til udlandet, herunder salg som autoriseret vareafsender via EMCS
  • Salg til virksomheder med en bevilling for den givne vares afgift
  • Salg til virksomheder, der er fritaget for at betale afgift
  • Salg til diplomater, fx ambassader og internationale organisationer

Virksomheder kan i visse tilfælde få refunderet afgifter i forbindelse med, at varer pålagt afgifter går tabt eller bliver usælgelige. Fx ved brand, tyveri, returnering eller lignende situationer. 

I det tilfælde skal du dels søge om tilladelse til destruktion af varerne med blanketten 29.100 Anmodning om destruktion.

Dels skal du søge om godtgørelse ved at vælge den relevante blanket fra oversigten over blanketter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.