Hvis I opdager, at I har angivet forkerte oplysninger i toldangivelsen, efter varerne er frigivet, kan I ansøge om at ændre oplysningerne. Hvis toldangivelsen endnu ikke er frigivet, skal I i stedet kontakte ekspeditionsstedet. 

Når I har sendt jeres ansøgning, vil Toldstyrelsen gennemgå den for at vurdere, om I evt. skal have penge tilbage eller betale mere.  

Søg om rettelse af told og moms  

Før I går i gang med ansøgningen, er det er en fordel, hvis I på forhånd har adgang til alle nødvendige oplysninger i digitalt format. Det kan være fx handelsfaktura, værdispecifikation, fragtdokumentation, fragtregning, billeder af varen mv. 

Manglende eller forkerte oplysninger vil give en længere sagsbehandlingstid. 

Hvis I ønsker at indsende yderligere informationer til en igangværende sag, kan I gøre det via det digitale ansøgningssystem eller via skat.dk.

Der er tale om en igangværende sag, når I tidligere har indsendt en henvendelse til Toldstyrelsen om ændring af told og moms på en toldangivelse, som I endnu ikke har modtaget en afgørelse på. 

Det er muligt at repræsentere en anden, hvis vedkommende ønsker at søge om ændring af told eller moms. 

I det digitale ansøgningssystem har I mulighed for at oplyse, om I er repræsentant for en virksomhed eller person. I har i så fald mulighed for at vedhæfte en fuldmagt. 

Hvis I anvender en af de andre ansøgningsmuligheder, skal I huske at inkludere den skriftlige fuldmagt.

I har mulighed for at vælge en repræsentant, når I ønsker at søge om at ændre told eller moms. 

I det digitale ansøgningssystem kan I oplyse, om I ønsker at lade en anden repræsentere jeres interesser i sagen. I har i så fald mulighed for at vedhæfte en fuldmagt.  

Hvis I lader en anden repræsentere jeres interesser i sagen, vil Toldstyrelsen fremover kommunikere med repræsentanten om jeres sag. 

Som udgangspunkt er det en god idé at indsende jeres ansøgning hurtigst muligt, når I ønsker at få ændret told og moms, da der i nogle tilfælde kan være kort frist for indsendelse af ansøgninger.  

Vi opfordrer til, at I indsender jeres ansøgning, selvom I mener, at fristen kan være overskredet. Toldstyrelsen vil herefter undersøge, om vi kan give jer medhold i jeres ansøgning på baggrund af andre frister.  

Alle tidsfrister fremgår af Den juridiske vejledning. (F.A.13.1 Formål og lovgrundlag (skat.dk)). 


Hvis I ikke ønsker at søge om ændring af jeres betaling af told eller moms via vores digitale ansøgningssystem, findes der en række andre muligheder:

  • I kan anmode om ændring af told og moms via skat.dk.
  • I kan sende et fysisk brev til Toldstyrelsen.

I kan sende brevet til nedenstående adresse:  


Toldstyrelsen 
Nykøbingvej 76 
Bygning 45 
4990 Sakskøbing 
Att: T07, Godtgørelser 


Uanset hvilken af de to muligheder I vælger, er det meget vigtigt, at I nøje beskriver baggrunden for jeres henvendelse og vedlægger fx handelsfaktura, værdispecifikation, fragtdokumentation, fragtregning, billeder af varen mv. 

Hvis I sender et brev, er det vigtigt, at navn og adresse fremgår tydeligt, da vi ellers ikke kan identificere jer. Hvis I også oplyser et telefonnummer, har vi mulighed for at kontakte jer telefonisk.  

Når I har indsendt jeres ansøgning via ovenstående link, vil Toldstyrelsen gennemgå ansøgningen. 

Har vi med ansøgningen modtaget alle nødvendige oplysninger og dokumenter for vores behandling af sagen, modtager du et brev om, at sagen er antaget. Vi starter herefter sagsbehandlingen, og sagen afgøres inden for den frist, der gælder for sagstypen. 

Mangler vi derimod oplysninger til brug for sagsbehandlingen, kan Toldstyrelsen ikke umiddelbart antage sagen. I den situation modtager du et brev med en oversigt over de oplysninger eller den dokumentation, vi mangler. Du har herefter 30 dage til at sende oplysningerne til os.  

Modtager vi ikke de efterspurgte oplysninger inden for fristen, kan sagen ikke antages. Sagen vil derfor blive lukket uden sagsbehandling. 

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden først starter, når sagen er antaget til sagsbehandling.  

Følgende betingelser skal være opfyldt, før en sag kan antages:

  • Ansøgeren skal være etableret i Unionens toldområde, når det kræves i henhold til den procedure, som ansøgningen vedrører.
  • Ansøgningen er indgivet til en toldmyndighed, der er udpeget til at modtage ansøgninger i medlemsstaten som den kompetente toldmyndighed.
  • Ansøgningen vedrører ikke en afgørelse med samme formål som en tidligere afgørelse rettet til samme ansøger, der i løbet af en etårig periode forud for ansøgningen blev annulleret eller tilbagekaldt med den begrundelse, at ansøgeren undlod at opfylde en forpligtelse, der var pålagt i kraft af denne afgørelse.
  • Alle de oplysninger, som er nødvendige for Toldstyrelsens sagsbehandling af sagen, skal være til stede.