Dato for udgivelse
14 Dec 2021 17:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2021 17:32
SKM-nummer
SKM2021.673.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1410549
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2021.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 9, § 29 B, stk. 10 og § 29 B, stk. 11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, C.D.10.4.9.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, A.D.8.2.2

Under henvisning til § 29 B, stk. 8-11 i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.(selskabsskatteloven), meddeles det herved, at

  • Godtgørelsesprocenten, jf. stk. 8, udgør 0,2 pct. med virkning for indkomståret 2021.
  • Procenttillægget , jf. stk. 9, udgør 0,1 pct. med virkning for indkomståret 2021.
  • Restskatteprocenten, jf. stk. 10 og lov 270 af den 26.03.2019 hvorefter der tillægges 2 procentpoint, der udgør 4,3 pct. med virkning for indkomståret 2021.
  • Procenttillægget, jf. stk. 11, udgør 0,8 pct. med virkning for indkomståret 2021.