Dato for udgivelse
15 Dec 2021 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2021 09:00
SKM-nummer
SKM2021.675.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1420898
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
7-månedersrenten, 3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2022 er renten for overskydende skattebeløb opgjort til -0,4 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,2 pct.

Reference(r)

 Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.1.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.1.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.D.8.2.3

I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2022 beregnet til -0,4 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2022 beregnet til 2,2 pct.