Dato for udgivelse
21 Dec 2021 10:57
Til
Virksomheder og borgere, der bruger Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Med virkning fra 28. december 2021 frigives en ny release af Motorregistret.
Der er ændringer til:

  • Ændret genberegningsfrist for leasing- og udlejningskøretøjer pr. 1. januar 2022.
  • Køretøjer med brændselscelleteknologi.
  • Bestilling af prøvemærker.

Releasen forventes foretaget i perioden 27. december 2021 kl. 19:00-23:00, hvor der ikke vil være adgang til Motorregistret. Når der igen er adgang, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.

Servicetelefon 1. og 2. januar 2022

Flere af ændringerne i Motorregistret har virkning fra 1. januar 2022, som er en lukkedag, og derfor har Motorstyrelsen oprettet et særligt telefonnummer, der kan anvendes, hvis releasen giver udfordringer. Telefonnummeret er 72 37 81 01, og det er åbent 1. og 2. januar 2022 kl. 12:00-16:00.


Med virkning fra 28. december 2021 frigives en ny release af Motorregistret med nedenstående ændringer. 

Frist for genberegning af leasingkøretøjer ændres til 3 måneder

Fristen for genberegning af leasing- og udlejningskøretøjer ændres fra 4 til 3 måneder med virkning fra 1. januar 2022 (se lov 2193 af 30/11/2021).

Det betyder, at leasingaftaler indgået til og med 31. december 2021 har genberegningsfrist på 4 måneder, mens aftaler, der indgås fra 1. januar 2022 og frem, har frist på 3 måneder.

Brændselscellekøretøjer er ikke længere fritaget for afgift

Afgiftsfriheden for brændselscellekøretøjer udløber 31. december 2021. Dette gælder både i forhold til registreringsafgift og periodiske afgifter. Motorregistret indrettes til at kunne opkræve disse afgifter for brændselscellekøretøjer.

Der oprettes et nyt felt, "Brændselscelleteknologi", til at identificere og håndtere køretøjer med brændselsceller. Feltet skal udfyldes, når der oprettes køretøjer med drivkræfterne ætanol, metanol og brint.

Brændselscellekøretøjer skal have et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi ved beregning af registreringsafgift. Denne beregning er endnu ikke implementeret, men den er prioriteret og vil blive indført snarest. Indtil videre vil afgiftsberegning af køretøjer med brændselscelle fra 1. januar 2022 altså ikke blive korrekt. Når Motorregistret kan håndtere en korrekt afgiftsberegning, vil Motorstyrelsen omberegne de køretøjer, der er blevet afgiftsberigtiget siden 1. januar 2022.

Datarettelser af brændselscellekøretøjer, der allerede er registreret

Hidtil er køretøjer med brændselsceller blevet oprettet i Motorregistret med drivkraft brint, og både beregning af registreringsafgift og grøn ejerafgift har været nulstillet.  

Det er ikke alle af de allerede registrerede køretøjer, der er oprettet med korrekt beregnet brændstofforbrug, det vil sige ud fra egenvægt. Der vil blive foretaget en datarettelse, før første opkrævning af grøn ejerafgift udsendes i 2022. Som del af datarettelsen får køretøjerne tilføjet “ja" i det nye felt "Brændselscelleteknologi". 

Det vil i et begrænset omfang blive nødvendigt for Motorstyrelsen at tage kontakt til ejerne af disse køretøjer for at få fremskaffet korrekte data for brændstofforbrug, som skal bruges til beregning af grøn ejerafgift.

Ændring i bestilling af prøvemærker og registreringsattest

Vi har forbedret den måde, du angiver forsendelsesadresse på, når du bestillerprøvemærker og registreringsattest til tredjepart. Forbedringen skal mindske risikoen for forkerte indtastninger og deraf følgende problemer med levering.

Releaseperiode

Releasen forventes foretaget i perioden 27. december 2021 kl. 19:00-23:00, hvor der ikke vil være adgang til Motorregistret. Når der igen er adgang, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.