Dato for udgivelse
21 Dec 2021 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Dec 2021 08:42
SKM-nummer
SKM2021.698.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-1284186
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Transport, transportydelser, udførsel, tredjeland, momsfritagelse
Resumé

Ved styresignalet SKM2021.321.SKTST ændrede Skattestyrelsen praksis som følge af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C. Det blev fremover en betingelse for momsfritagelse i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varer, som udføres til steder uden for EU. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.

SKM2021.321.SKTST havde virkning fra 22. december 2021. Det nye styresignal ændrer virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST til 1. juli 2022.

Hjemmel

Lbk.nr. 1021 af 26. september 2019

Reference(r)

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 16

Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra e).

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.10.1.2.4

1. Baggrund for ændring af SKM2021.321.SKTST

Ved styresignalet SKM2021.321.SKTST ændrede Skattestyrelsen praksis som følge af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C. Sagen drejede sig om momsfritagelse for levering af transportydelser for varer, der udføres til steder uden for EU. Dommen indebar en skærpelse af dansk praksis. Det blev fremover en betingelse for momsfritagelse i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varer, som udføres til steder uden for EU. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.

SKM2021.321.SKTST har virkning fra 22. december 2021.

En række andre lande har enten eller er ved at gennemføre lignende praksisændringer i forlængelse af dommen i sagen C-288/16, L.C., og momsudvalgets retningslinje WP 980, jf. pkt. 4 i SKM2021.321.SKTST.

De forskellige gennemførelsestidspunkter skaber udfordringer for transportbranchen i forbindelse med it-systemer, der skal anvendes i en række forskellige europæiske lande. Samtidig har transportbranchen skulle håndtere en række andre udfordringer, fx Brexit, der også har betydning for forretningsgange og it-systemer.

2. Ændring af virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST

Skattestyrelsen finder, at transportbranchen er i en særligt vanskelig situation i forbindelse med implementeringen af praksisændringen som følge af dommen i C-288/16, L.C. I denne særlige situation har Skattestyrelsen derfor fundet det rimeligt at ændre virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST. Virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST ændres derfor til 1. juli 2022 ved nærværende styresignal.

3. Gyldighed

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2022-1.

Styresignalet ændrer alene virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST, jf. pkt. 7 i SKM2021.321.SKTST. SKM2021.321.SKTST er indarbejdet i Den juridiske vejledning 2021-2 og ville bortfalde den 22. december 2021. Som følge af dette styresignal bortfalder begge styresignaler den 1. juli 2022.