Mauritanien har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra 1. august 2022. Se afsnit C.F.8.1.2.3.