Generelt om medarbejderaktier, aktieløn og tegningsretter

Aktieløn er løn/vederlag, hvor størrelsen af aflønningen afhænger af aktiernes kursudvikling. Det kan derfor både være lønbeskatning og aktiebeskatning.

Du skal betale skat af gevinst på medarbejderaktier, og du kan få fradrag for tab på samme måde som af almindelige aktier.
Du skal skrive din gevinst eller dit tab på din årsopgørelse. Der er dog nogle særordninger, som dine aktier kan være omfattet af. Læs mere om skat af medarbejderaktier.

En tegningsret er den ret, der giver et selskabs aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital.
Vil du ikke selv udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten beskattes som aktieindkomst. Vær opmærksom på, at der er særlige beregningsregler. Læs mere om Tegningsretter til nye aktier.

Om ældre medarbejderaktieordninger (ligningsloven §7A):

Reglerne er ophævet fra 1. januar 2012 og frem. Tildelingen af medarbejderaktieordninger skal være sket senest den 31. december 2012, og aftalen med virksomheden skal være indgået inden den 21. november 2011. De sidste medarbejderaktier blev frigivet pr. 1. januar 2020.

Du bliver beskattet, når du sælger aktierne, og du skal selv indtaste oplysningerne i VPS. Læs mere om generelle medarbejderaktieordninger.

Vejledning:

  1. Se dine medarbejderaktier.

Klik på pilen ved Beholdning for værdipapiret for et givent år, når du har indtastet oplysningerne om dine medarbejderaktier.
Her kan du se købesummen, hvor mange aktier du har, samt hvornår de bliver frigivet.

Vær opmærksom på, at hvis du sletter medarbejderaktier, så sletter du det hele.

Læs også Sådan giver du oplysninger om medarbejderaktier, og for yderligere hjælp kan du gå til Teknisk hjælp til VPS

Klik på pilen ved beholdningen for papiret for et givet år, når du har indtastet oplysninger om dine medarbejderaktier.