Dato for udgivelse
25 Jan 2022 08:08
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0070168
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning


Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN). Forordning 2022/83 vedrører hårelastik (af rundstrikket elastisk trikotage). Varen skal tariferes i KN-kode 6117 80 10. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 14, 21. januar 2022 og træder i kraft 10. februar 2022.

 

Kommissionen har desuden vedtaget en ændring i de forklarende bemærkninger til KN underposition 9503 00 41 vedrørende legetøj med fyld. Ændringerne er offentliggjort i EU-Tidende C 29 af 20. januar 2022.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering