Afsnittet indeholder:

  • Renter 

I nedenstående skema er indsat rentesatsen efter selskabsskattelovens § 11 b, stk. 2.

Se også afsnit C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse, der beskriver forrentning efter selskabsskatteloven.

Bemærk

Her finder du en samlet oversigt over renteregler for skatte- og afgiftskrav under opkrævning: Renteoversigt

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatteforvaltningen 

SKM2021.677.SKTST

►Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2022◄

 

SKM2021.673.SKTST

►Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2021◄