Afsnittet indeholder:

  • Renter 

I nedenstående skema er indsat rentesatsen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 2022.

Se også afsnit C.G.4.1.1.1 Frist, renter og indbetaling, der beskriver forrentning efter pensionsafkastningsbeskatningsloven.

Bemærk

Her finder du en samlet oversigt over renteregler for skatte- og afgiftskrav under opkrævning: Renteoversigt

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatteforvaltningen 

SKM2021.675.SKTST

►Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 2022◄