Titel
Toldportalen (DMS import H7)
Beskrivelse

Driften er stabil og der gives ikke længere tilladelse til at anvende nødprocedure


*** Service vinduet er afsluttet og der er åbnet for systemet, der opleves periodevis ustabilitet og der gives tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omfang. *** 

*** Servicevinduet forlænges på ubestemt tid, der opleves ustabil drift i perioden ***

Servicevindue på Toldportalen (DMS Import H7) tirsdag den 15. februar 2022 klokken 18:00-22:00

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

  • Toldportalen (DMS Import)

 Fil adgang  

  • Filer til DMS Import H7 vil fejle/blive afvist.

Online adgang.

  • Der er lukket for online adgang til DMS Import H7.

Berørte angivelser skal genindsendes efter servicevinduet.

 **** Servicevinduet forlænget til klokken 23 ****Operations is stable and there is no longer permission to use fallback procedure 

*** The service window has been closed and the system has been opened, periodic instability is experienced and permission to use the emergency procedure is granted to the extent necessary. ***

*** Service window extended, unknown time period, operations unstable in the meantime ***

Service window on Toldportalen (DMS Import H7) Tuesday February 15, 2022, 18:00 – 23:00

File access:

  • Files sent to Toldportalen (DMS Import H7) will fail/be rejected during the service window.

Online access:

  • The online system for Toldportalen (DMP Import H7) will be unavailable during the service window.

Affected entries need to be resubmitted after the service window.

**** service window extended to 23:00 ****

CRQ000000035220

Oprettet
11 Feb 2022 14:56
Status
Planlagt nedlukning
Klarmeldt
16 Feb 2022 00:30