Titel
Information
Beskrivelse

Ny placering til driftsmeddelelser og status på toldsystemer 

Vær opmærksom på, at driftsinformation og status på toldsystemer fremover skal findes på en ny og optimeret side: 

Skat.dk: Driftsmeddelelser og status på toldsystemer   

Denne side eksisterer stadig, så du kan finde tilbage til gamle meddelelser, men siden bliver ikke længere opdateret.? 

Hvis du benytter RSS-feed, skal du huske at tilmelde dig igen på den nye side. Læs mere her:

Skat.dk: RSS for driftsmeddelelser og status på toldsystemer

New location for information about service disruptions and scheduled customs system unavailability

Please note that the messages in the future will be found on a new and optimized page:

Skat.dk: Service status information and customs system status

This page still exists so you can find your way back to old messages, but the page will no longer be updated.?

If you're using RSS Feed, be sure to sign up again on the new page. Read more here:

Skat.dk: RSS customs

Oprettet
24 Feb 2022 12:23