Når du investerer i værdipapirer, skal du som udgangspunkt selv sikre, at Skattestyrelsen får de rigtige oplysninger, så vi kan beregne den rigtige skat af dine investeringer.

På din årsopgørelse står de oplysninger, vi eventuelt har om gevinst og tab på dine værdipapirer. Men det er ikke sikkert, at vi har alle oplysninger. Hvis vi ikke har alle oplysninger, er det dit ansvar at oplyse dem til os og sikre, at de rigtige.

Hvad du skal oplyse afhænger af, hvordan du har investeret, og hvad du har investeret i. 

Derfor er det vigtigt, at du tjekker din årsopgørelse.

Tjek og ret din årsopgørelse

Hvad du skal oplyse til Skattestyrelsen afhænger blandt andet af, om du har investeret i udlandet/på en udenlandsk platform.

Hvis du har oprettet et depot i en udenlandsk bank og/eller handler værdipapirer på en udenlandsk handelsplatform, skal du selv have viden om, hvilken type værdipapir og beskatningsform der er tale om.

Du skal oplyse afkast, gevinst og tab på din årsopgørelse. Da Skattestyrelsen modtager nogle oplysninger fra udlandet, kan det godt være, at vi har modtaget oplysninger om dine udenlandske depoter. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst eller tab og overføre til din årsopgørelse.

Du kan eventuelt finde oplysninger om dine investeringer, når du er logget på TastSelv under fanen Skatteoplysninger.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine investeringer skal du oplyse om købet senest den 1. juli året efter, du har foretaget købet (4. juli 2022 og 3. juli 2023).

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser.

Læs mere om skat af obligationer og andre fordringer.

Pengeinstituttet eller pensionsinstituttet beregner og indbetaler skat til Skattestyrelsen.

Du skal ikke gøre noget i forhold til din årsopgørelse.

Læs mere om aktiesparekonto.

Skattestyrelsen får automatisk nogle oplysninger om dine investeringer i værdipapirer, hvis de ligger i et depot i et pengeinstitut i Danmark. Om oplysningerne kan overføres til din årsopgørelse afhænger af, hvilken type værdipapir du har investeret i.

Du skal ofte selv oplyse om gevinst og tab på din årsopgørelse.

Skattestyrelsen får i de fleste tilfælde alle oplysninger om dine aktier. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab, som automatisk bliver overført til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at oplysningerne er rigtige.

Hvis det er aktier, du har købt før 2010, skal du registrere dem i vores beregningssystem Værdipapirsystemet. Du kan bruge systemet til beregning af gevinst eller tab på dine aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi ikke allerede har oplysningerne og lavet beregningen.

Læs mere om køb og salg af aktier og værdipapirer.

Aktielønsordning

Hvis du har fået aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, som led i en aktielønsordning, vil oplysningerne være indberettet til Skattestyrelsen. Det gælder, hvis du har fået aktielønnen af et dansk selskab.

Læs mere om skat af medarbejderaktier.

Skattestyrelsen får i de fleste tilfælde alle oplysninger om dine investeringsbeviser mv. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab, som automatisk bliver overført til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at oplysningerne er rigtige.

Hvis det er investeringsbeviser, du har købt før 2010, skal du registrere dem i vores beregningssystem Værdipapirsystemet. Du kan bruge systemet til beregning af gevinst eller tab på dine aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi ikke allerede har oplysningerne og lavet beregningen.

Læs mere om investeringsforeninger og investeringsselskaber.

Nogle handelsplatforme anses i skattemæssig forstand ikke som et reguleret marked. Det gælder fx Dansk OTC (DKTC) og First North (XFND). Har du investeret i aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, så gælder der andre regler.

Læs mere om ikke-regulerede markeder.

Vi kan ikke automatisk beregne gevinst eller tab på dine aktier, hvis de er optaget på et ikke-reguleret marked. Du skal selv beregne gevinst og tab og oplyse det i dit oplysningsskema, fordi Skattestyrelsens beregningssystem ikke kan bruges til denne type af aktier.

Skattestyrelsen har i nogle tilfælde oplysninger om dine aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Det gælder i disse tilfælde:

Hvis du er berettiget til investorfradrag efter reglerne i investorfradragsloven, vil Skattestyrelsen beregne dette og automatisk overføre det til din årsopgørelse.

Skattestyrelsen får oplysninger om dine investeringer i obligationer, andre fordringer og finansielle kontrakter. Men vi kan ikke automatisk beregne gevinst og tab og overføre til din årsopgørelse.

Du skal oplyse om gevinst og tab i dit oplysningsskema. Du skal kun oplyse om gevinst og tab i oplysningsskemaet, hvis bagatelgrænsen på 2.000 kr. er overskredet. Bagatelgrænsen gælder dog ikke finansielle kontrakter samt gevinst og tab på gæld i danske kroner.

Læs mere om obligationer og andre fordringer.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine investeringer skal du oplyse om købet senest den 1. juli året efter, du har foretaget købet (4. juli 2022 og 3. juli 2023), hvis det ikke automatisk bliver indberettet til Skattestyrelsen.

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på obligationer og andre fordringer.

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om dine investeringer i kryptovaluta.

Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Læs mere om kryptovaluta.

I TastSelv kan du under fanen Skatteoplysninger se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den handelsplatform, du bruger. Disse oplysninger kaldes for 3. partindberetninger.

Hvis du fx har aktier kan du i menuen vælge Aktier. Her kan de se, hvad der er indberettet om din aktiebeholdning pr. 31. december i det valgte år. De handler, du har foretaget i løbet af året, vil også være indberettet.

Vælg Aktieavance i menuen for at se din opgørelse af årets gevinst og tab. Oplysningerne fra denne opgørelse bliver overført til din årsopgørelse.

Det er dit ansvar at sikre rigtige oplysninger

Du skal være opmærksom på, at selv om der er oplysninger om dine investeringer i Skatteoplysninger, er det ikke altid sikkert, at vi kan beregne gevinst eller tab ud fra dem.

Derfor er det vigtigt, at du altid tjekker din årsopgørelse og oplyser gevinst eller tab på dine investeringer, hvis de mangler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.