Dato for udgivelse
06 Apr 2022 12:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Mar 2022 12:24
SKM-nummer
SKM2022.176.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
K01-4751/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter
Resumé

T var tiltalt for på et ukendt tidspunkt forud for den 12. november 2018 at have markedsført, købt, modtaget, opbevaret eller været i besiddelse af engangsemballage, selvom denne ikke var tilmeldt og korrekt mærket efter pantbekendtgørelsen samt for at have købt eller på anden måde modtaget 71 stk. selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at han have købt to kasser med drikkevarer som var blevet leveret dagen før kontrolbesøget. Han troede leverandøren havde betalt pant for dem. Han havde ikke haft flaskerne pakket ud. I kasserne lå der en rulle pantklistermærker. Han vidste ikke, at der var klistermærker med leveringen, som ikke var sat på emballagen og at mærkerne skulle have været påklistret emballagen. Han var kort forinden kommet til Danmark og havde lige overtaget forretningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Den omstændighed, at varerne ikke var inde i selve butikken, og at T ikke var bekendt med at mærkerne ikke var påsat, samt at T i øvrigt ikke var bekendt med reglerne, kunne ikke føre til et andet resultat. T idømtes en samlet bøde på 10.000 kr. Ved strafudmålingen blev der lagt vægt på, at der er tale om to førstegangstilfælde af overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Reference(r)

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24 og § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.4

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red. dato fjernet)

Anklageskrift er modtaget den 12. august 2021.

T er tiltalt for overtrædelse af:

1a.

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 11, jf. § 24),

ved på et ukendt tidspunkt forud for den 12. november 2018 at have markedsført, købt, modtaget, opbevaret eller været i besiddelse af engangsemballage, selvom engangsemballagen ikke var tilmeldt og mærket i overensstemmelse med kravene i pantbekendtgørelsen.

1b.

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4),

ved på et ukendt tidspunkt forud for den 12. november 2018 at have købt eller på anden måde modtaget 71 stk. selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S, idet de selvklæbende etiketter blev fundet i virksomheden G1-virksomhed beliggende Y1-adresse i forbindelse med Skattestyrelsens kontrol foretaget den 12. november 2018.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf..

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at han ejer virksomheden G1-virksomhed og ejede den i november 2018. Der blev foretaget kontrolbesøg den 12. november 2018, hvor de fandt nogle flasker. Det var to kasser med drikkevarer, som stod ude på lageret. Drikkevarerne var blevet leveret dagen før kontrolbesøget. Han havde købt dem af en leverandør, som han troede havde betalt pant for dem. Han havde ikke haft flaskerne pakket ud. I kasserne lå der en rulle pantklistermærker. Han vidste ikke, at der var klistermærker med leveringen, som ikke var sat på emballagen. Han vidste ikke at mærkerne skulle være påklistret emballagen. Han var kort forinden kommet til Danmark og han havde lige overtaget forretningen.

NR har forklaret, at hun arbejder hos skatteforvaltningen. Hun var med under kontrolbesøget den 12. november 2018. Det var et almindeligt rutinemæssigt kontrolbesøg. De konstaterede, at der var 2 kasser med drikkevarer i engangsemballage på lageret uden pantmærker. Efter reglerne er ejeren forpligtet til at tjekke pantmærkningen inden drikkevarerne bringes inden for en radius af 1000 meter af forretningen. De fandt en rulle med 71 pantmærker ved siden af produkterne. Man må ikke opbevare løse pantmærker. Pantmærkerne skal være påsat emballagen. Det er ikke tilladt at selv at påføre pantmærker, når man ikke er registreret importør eller producent.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at han havde de pågældende flasker og pantmærker på lageret i hans butik, hvilket i øvrigt støttes op af vidnets forklaring. Den omstændighed, at varerne ikke var inde i selve butikken, og han ikke var bekendt med at mærkerne ikke var påsat, samt at han i øvrigt ikke var bekendt med reglerne  findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. Pantbekendtgørelsen § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24 og § 107, stk. 1, nr. 19, jf § 28, stk. 4.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Ved strafudmålingen er der lagt vægt på, at der er tale om to førstegangstilfælde af overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.