Denne side handler om nedsættelse af mindstebeskatningspriser for motorcykler. 

Afgiftsgrundlaget for nye køretøjer, herunder motorcykler, fastsættes ud fra den pris, som køretøjet sælges til som nyt. 

Når en importør opretter et køretøj i Motorregistret, bliver der oprettet en såkaldt mindstebeskatningspris. Mindstebeskatningsprisen fastsættes som importørens indkøbspris med tillæg af 9 %. Uanset hvad køretøjet bliver solgt til, vil afgiftsgrundlaget som minimum skulle fastsættes til mindstebeskatningsprisen. 

Mindstebeskatningsprisen er registreringsafgiftslovens hovedregel, og det kræver en særlig grund, hvis der skal gives tilladelse til, at et køretøj skal kunne afgiftsberigtiges til en pris, der er lavere end mindstebeskatningsprisen. 

Reglerne om nedsættelse af mindstebeskatningspris giver mulighed for at sælge og afgiftsberigtige køretøjer til en pris, som ligger under mindstebeskatningsprisen. Det er en tilladelsesordning, som kræver Motorstyrelsens godkendelse. 

Hvis Motorstyrelsen giver en importør tilladelse til at nedsætte mindstebeskatningsprisen, kan forhandleren nedsætte listeprisen på motorcyklen. Listeprisen er udtryk for den vejledende udsalgspris, inkl. registreringsafgift, til potentielle kunder.

Du kan læse mere om, hvad Motorstyrelsen lægger vægt på nedenfor i afsnittet: Bed om nedsættelse af mindstebeskatningspris på MC.

Når afgiften af brugte motorcykler skal beregnes, tages der udgangspunkt i den oprindelige nypris inkl. alt udstyr og inkl. afgift sammenholdt med den nuværende handelspris inkl. afgift. Handelsprisen er det samme som markedsprisen og har ikke nogen sammenhæng med, hvilken pris motorcyklen faktisk er blevet handlet til.  

For motorcykler, hvor der ikke kan fastsættes en handelspris på sædvanlig vis, bliver motorcyklernes handelspris som hovedregel beregnet ud fra en nedskrivningssats. Denne nedskrivningssats for motorcykler fremgår i procent i skemaet herunder. Procenter beregnes ud fra den oprindelige nypris inkl. udstyr og afgift.

Motorcyklens alder Nedskrives med
over 1 år 20 %
over 2 år 25 %
over 3 år 30 %
over 4 år 35 %
over 5 år 40 %
over 6 år 45 %
over 7 år 50 %
over 8 år 54 %
over 9 år 58 %
over 10 år 62 %
over 11 år 66 %
over 12 år 70 %


Skemaet er ikke gældende for Harley-Davidson-motorcykler, da handelspris for disse typisk ikke falder i samme takt som for øvrige motorcykler.

Nedskrivningssatsen i skemaet bruges som udgangspunkt til at fastsætte handelsprisen for en brugt motorcykel, hvis der ikke findes sammenlignelige motorcykler til salg på det tidspunkt, hvor afgiften skal beregnes.

Hvis du ønsker at søge om nedsættelse af mindstebeskatningsprisen på en motorcykel, bedes du tjekke ovenstående skema.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at en nedsat mindstebeskatningspris ikke kan afvige væsentligt fra den pris, der fremkommer ved at nedskrive motorcyklens pris efter skemaet ovenfor, medmindre der foreligger ganske særlige grunde.

Du beder om nedsættelse af mindstebeskatningsprisen på din motorcykel ved at følge vejledningen nedenfor.

Bemærk venligst, at Motorstyrelsen udelukkende behandler din sag, hvis du har udfyldt alle relevante felter i skemaet og har vedhæftet den krævede dokumentation i mailen.

 1. Download dette skema og gem det på din computer.
 2. Udfyld skemaet. Felter markeret med stjerne og rød skrift skal udfyldes.
  Beregningerne i skemaet afhænger af de enkelte motorcyklers indkøbspris (kostpris). Har den samme modeltype forskellige indkøbspriser, skal der foreligge en beregning for hver motorcykel.
 3. Medsend nedenstående dokumentation for at få din anmodning om nedsættelse af mindstebeskatningspris på motorcykel behandlet. Dokumentationen skal være i pdf-format.
  • Dokumentation for den oprindelige listepris eller vejledende udsalgspris, fx forhandlerprisliste.
  • Dokumentation for ønsket om nedsættelse af mindstebeskatningspris, fx:
   • Introduktion af ny model - gennemgribende ny eller facelift. Dokumentation kan fx være salgsmateriale fra en producent eller et MC-medie.
   • Udgået model. Dokumentation kan fx være udsnit fra producentens produktionsplan.
   • Skærpede emissionskrav. Dokumentation kan fx være i form af CoC-dokument eller alternativt et udsnit fra producentens produktionsplan.
   • Salgsflop eller vigende salg over en længere periode. Dokumentation kan fx være salgsstatistikker.
  • Du skal dokumentere eller sandsynliggøre, at modellen ikke kan sælges til den nuværende mindstebeskatningspris. Dokumentation kan fx være:
   • Udsnit fra salgsportaler, der viser, at de motorcykler, der ønskes nedsat i mindstebeskatningspris, er annonceret til annoncepriser omkring den nuværende mindstebeskatningspris.
   • Udsnit fra salgsportaler, der viser, at de motorcykler, der ønskes yderligere nedsat i mindstebeskatningspris, er annonceret til priser omkring en tidligere godkendt mindstebeskatningspris.
  • Medsend også nedenstående dokumentation, hvis motorcyklen ikke er standardprisanmeldt.
   • Indkøbsfaktura(er)
   • Bankoverførsler for betaling af indkøbsfakturaer.
 4. Send det udfyldte skema og dokumentation til motorekspedition@motorst.dk.  
  Når vi har modtaget din anmodning og gennemgået materialet, sender vi et brev til din Digital Post.
  • Hvis vi godkender din anmodning, modtager du en afgørelse med godkendelsen.
  • Hvis vi ikke godkender din anmodning, modtager du en afgørelse med afslag, der indeholder en begrundelse for, hvorfor vi ikke kan godkende din ansøgning. Du har altid mulighed for at klage over afgørelsen. 

En nedsat listepris må ikke bruges, hvis motorcyklen sælges til en højere pris

Vær opmærksom på, at hvis du får godkendt en nedsættelse af listeprisen, må den nedsatte pris kun bruges ved afgiftsberigtigelsen, hvis motorcyklen også sælges til denne pris.

Sælges motorcyklen til en anden pris, fx en pris, der svarer til den nuværende mindstebeskatningspris, vil det være denne pris, du skal bruge til at fastsætte motorcyklens afgiftspligtige værdi. Det kan du læse mere om i registreringsafgiftsloven § 8 stk. 1, og § 9 stk. 2.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning, afsnit I.A.1.5.2.