Opdateret
29 Apr 2022 09:24
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Information
Meddelelse

DUPLA opdatering medfører ”breaking changes”

DUPLA er Skatteforvaltningens generiske dataudvekslingsplatform. For at kunne
imødekomme de øgede krav og behov fra et stadigt stigende antal anvendere er det
nødvendigt løbende at opdatere platformen og den omkringliggende infrastruktur. Med
henblik på at skabe et mere fleksibelt fremtidssikret produkt er centrale elementer derfor
blevet gentænkt og redesignet, og det nye design er allerede nu ved at blive
implementeret.
Det opdaterede design indebærer bl.a. en udskiftning af platformens gateway,
hvilket primært betyder en ændring i den måde som platformens brugere, dataaftagere
såvel som dataleverandører, skal kommunikere med platformen.
For at give et indtryk af omfanget skitseres i nærværende materiale de tilpasninger, som
hhv. dataaftager og API-leverandør forventes at skulle gennemføre i forbindelse med den
kommende opdatering. 

Tidslinje:
1. Juni
Dokumentation færdig samt mulighed for at tilgå ny gateway i testmiljø

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres


Mere information kan findes på DUPLA Sharepoint under vejledning - "BC1122- Ny metode til at kalde DUPLA"

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk