Dato for udgivelse
03 May 2022 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2021 09:49
SKM-nummer
SKM2022.222.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0097114
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattefrihed, skattepligt, rejser, netværksarrangement, salgsarrangement, cykeltur, skitur, turistmæssig, erhvervsmæssig, personalegode
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt klageren var skattepligtig af værdien af fem rejser. Rejserne var afholdt af klagerens arbejdsgiver og omfattede blandt andet to skirejser og en cykelrejse. Landsskatteretten fandt, at rejserne i overvejende grad var af turistmæssig karakter. Endvidere fandt Landsskatteretten, at der ikke forelå dokumentation for en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse i rejserne og selskabets indkomsterhvervelse, at rejserne kunne betragtes som erhvervsmæssige og dermed skattefrie. Det forhold, at klageren skulle varetage sin almindelige arbejdsfunktion og var blevet pålagt at deltage, ændrede ikke herpå.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, § 4, stk. 1, litra c
Ligningslovens § 16, stk. 1, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, stk. 3, 3. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.5

Klagepunkt

Skattestyrelsens
afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomståret 2018

 

 

 

Skattepligtig af værdi af rejse til By Y1

Ja

Nej

Ja

Skattepligtig af værdi af rejse til By Y2

Ja

Nej

Ja

Skattepligtig af værdi af cykeltur til By Y3

Ja

Nej

Ja

Skattepligtig af værdi af skitur til Skiområde1

Ja

Nej

Ja

Skattepligtig af værdi af skitur til Skiområde1

Ja

Nej

Ja

Faktiske oplysninger
Klageren [A] er ansat som sælger ved H1 A/S (efterfølgende selskabet). Ifølge det oplyste, er selskabet en […]- og […]virksomhed inden for […], selskabet havde i 2019 en omsætning på knap […] kr. Klageren har oplyst, at han og de øvrige sælgere har ansvaret for etablering og bevaring af kundekontakt, og som et led i dette arbejde anvender selskabet, lig konkurrenter, netværks-/kundearrangementer.

I indkomståret 2018 deltog klageren i fem netværks-/salgsarrangementer (efterfølgende rejser) i udlandet, hvor selskabet afholdt udgiften forbundet med de enkelte rejser.

Generelt om sin deltagelse har klageren oplyst, at deltagelsen var en direkte følge af det konkrete kundeansvar, han har som sælger, at selskabet havde pålagt ham at deltage, og deltagelsen i og afholdelsen af rejserne var et direkte led i selskabets markedsføring og repræsentation overfor kunderne.

Rejse til By Y1
Klageren har deltaget i en rejse til By Y1. Rejsen var arrangeret af G1 [område].

Det er oplyst, at selskabet har afholdt udgiften til rejsen, og udgiften udgjorde 8.270 kr.

Der er fremlagt et rejseprogram, hvoraf det fremgår, at rejsen var fra den 27. til den 29. september 2018. Følgende fremgår af det fremlagte rejseprogram:

"(…)

Torsdag den 27. september

06.00

Afgang med VIP konferencebus.
Kørsel til By Y1 via færge Gedser - Rostock

09.00

Afgang Gedser
Morgencomplet ombord på færgen

10.45

Ankomst Rostock

14.30

Ca. ankomst på hotellet i By Y1
Her serveres sandwich og 2 øl pr. person

19.00

Samlet afgang til fods fra hotellet

19.15

Middag på Resturant […]

Fredag den 28. september

Morgenbuffet på hotellet

08.30

Afgang med bussen til G2

12.00

Ca. ankomst i centrum af By Y1
Frokost på [restaurant]

13.30

[Byrundtur i bil]

15.30

Ølsmagning på […]
Eftermiddagen er på egen hånd

20.00

Samlet afgang med vores bus fra hotellet

20.30

Middag på Restaurant […]

Lørdag den 29. september

Morgenbuffet på hotellet - check-ud og bagagen bringes til bussen

09.00

Afgang med vores bus til […], hvor vores private båd ligger klar

09.30

Afgang med privat lejet båd på By Y1s vandveje.

12.00

Turen slutter og der er afgang med bussen via […] Café til en burgermenu

13.00

Afgang med bussen mod Rostock

17.00

Afgang med færge

18.45

Ankomst Gedser

21.00

Ca. ankomst G3

(…)"

Klageren har oplyst, at formålet med deltagelsen i rejsen var at udbygge og fastholde selskabets synlighed i branchen og opnå øget samhandel med kunder. Endvidere har klageren henvist til, at han skulle varetage sine almindelige arbejdsfunktioner under rejsen, herunder at besvare mails. Selskabet havde pålagt klageren at deltage. 

Rejse til By Y2
Klageren har deltaget i en rejse til By Y2. Rejsen var arrangeret af G4.

Det er oplyst, at selskabet har afholdt udgiften til rejsen og udgiften udgjorde 4.718 kr. pr. deltager.

Der er fremlagt et rejseprogram, hvoraf det fremgår, at rejsen var fra den 13. til den 16. september 2018. Følgende fremgår af det fremlagte rejseprogram:

"(…)

Torsdag den 13. september

16.45-18.00

Møde i Kastrup Lufthavn

19.50

Afgang mod By Y2

21.40

Ankomst By Y2

Ca. 22.00

Afgang med bus fra lufthavn til hotel

Ca. 22.30

Check in at Hotel […]

Fredag den 14. September

Ca. 08.00

Morgenmad på hotel

09.00

Afgang i bus fra hotel

10.00

Præsentation og besøg på fabrik

12.30

Frokost på [restaurant]

14.30

Transport tilbage til By Y2

14.30-19.30

Fritid / På egen hånd

19.30

Transport til restaurant

20.00

Middag på restaurant […]

Lørdag den 15. september

Ca. 09.00

Morgenmad på hotel

10.00

By Y2 Sightseeing Tour

13.00

Fritid / På egen hånd

19.00

Transport til resturant

19.30

Middag på resturant […]

Søndag den 16. September

06.30-10.00

Morgenmad på hotel

14.00

Senest Check-ud

14.00

Fritid / På egen hånd

15.00

Transport til lufthavn

17.30

Afgang mod Danmark

(…)" 

Klageren har oplyst, at formålet med deltagelsen i rejsen var at udbygge og fastholde selskabets samhandel med G4, samt styrke relationen til de øvrige deltagere, specifikt leverandøren G5. Endvidere har klageren henvist til, at han skulle varetage sine almindelige arbejdsfunktioner under rejsen, herunder besvare mails. Selskabet havde pålagt klageren at deltage. 

Cykeltur til By Y3
Klageren har deltaget i en rejse til By Y3 i Land Y1. Rejsen var arrangeret af selskabet, og der deltog i alt 16 deltagere inklusive klageren.

Det er oplyst, at selskabet har afholdt udgiften til rejsen, og udgiften udgjorde 10.119 kr. inklusive cykeltransport.

Der er fremlagt et rejseprogram, hvoraf det fremgår, at rejsen var fra den 2. til den 5. september 2018, at der var tale om en studietur, og hvor områdets samt hotellets faciliteter i forbindelse med cykling ses beskrevet. Følgende fremgår af det fremlagte rejseprogram: 

"(…)

Søndag den 2. september

09.55

København - By Y4

13.00

Bus transfer

15.00

Cykling

20.00

[…] middag

Mandag den 3. september

08.00

Morgenmad på Hotel […]

09.00

Strategimøde på terrassen

11.30

Frokost og planlægning af ture

13.00

Afgang cykeltur

19.00

[…] middag

Tirsdag den 4. september

08.00

Morgenmad på hotellet

09.00

Strategimøde på terrassen

10.00

Afgang cykeltur

12.30

Frokost

13.15

Afgang cykeltur

20.00

[…] middag

Onsdag den 5. september

08.00

Morgenmad på hotel

09.00

Afgang cykeltur

16.00

Afgang med transfer fra hotel

20.05

Afgang By Y4

22.05

Ankomst København

(…)" 

Klageren har oplyst, at rejsen blev planlagt af hver af de deltagende ansatte fra H1, inklusive ham selv, og at de under rejsen hver skulle tage sig af fire deltagere. Specifikt for herværende rejse har klageren oplyst, at rejsen ikke var med et turistmæssigt islæt, men alene med cykel aktivitet, der kan grænse op mod en privat interesse.

Skitur til Skiområde1 den 7. - 10. januar 2018
Klageren har deltaget i en rejse til Skiområde1 i Land Y1. Rejsen var arrangeret af selskabet, og der deltog i alt 20 deltagere inklusive klageren.

Udgiften udgjorde 9.742 kr. pr. deltager, og udgiften blev afholdt af selskabet.

Der er fremlagt et rejseprogram, hvoraf det fremgår, at rejsen var fra den 7. til den 10. januar 2018, og at der var tale om en studietur. Forholdene omkring skiområdet og hotellet ses endvidere beskrevet i programmet, ligesom det er oplyst, at rejsen inkluderede fire dages liftkort. Følgende fremgår af det fremlagte rejseprogram:

"(…)

Søndag den 7. januar

06.00

Mødes vi i Københavns lufthavn terminal […]

08.25

Flyafgang fra Kastrup

10.30

Ankomst By Y5 [lufthavn]
Herefter kørsel i ca. 2 timer og 15 min til Skiområde1

12.45

Indtjekning på hotel

13.30

Frokost

15.00-18.00

Fri disposition

19.00

Middag

Mandag den 8. januar

07.30

Morgenmad

09.00-12.00

Mødelokale 1 - Gennemgang af […] produktprogram til det danske marked

12.30-14.00

Frokost

14.00-16.30

Mødelokale 1
Præsentation af H1 og […] og […] virksomhed v/B
Hvilke muligheder giver det i fremtiden
[…] Løsninger
Produktleverancer, on-site personer fra H1
H1 […] katalog

18.30

Middag

Tirsdag den 9. januar 2018

07.30

Morgenmad

08.30-11.30

Mødelokale 1
Hvordan bruger vi sammen G1’s "[værktøj]" i branchen til fælles gavn, sammenholdt med H1 [leveringstjeneste]
Workshop omkring øget lønsomhed set i lyset af H1 [leveringstjeneste] "regneeksempler"
Muligt "anstændighedstillæg" i lokal overenskomst

12.00

Frokost

13.00

Fri disposition

19.00

Middag

Onsdag den 10. januar

07.30

Morgenmad

08.30

Fri disposition

12.00

Frokost

13.00-15.00

Mødelokale 1
G6 A/S […], herunder praktisk øvelse med ny G6 […] App
OBS husk I skal medbringe IPad
v/ C

16.00

Afgang til By Y5 [lufthavn]

20.00

Afgang mod København

22.00

Ankomst Københavns Lufthavn

(…)"

Klageren har oplyst, at han var blevet pålagt at deltage, og at han skulle varetage sine almindelige arbejdsfunktioner under rejsen. Ifølge det oplyste, har klageren haft ansvaret for at planlægge rejsen, agere turguide og tovholder under rejsen samt følge op på kunderne efter rejsen. Som begrundelse for, at klageren har haft liftkort, har klageren oplyst, at han skulle kunne komme i terrænet i forbindelse med eventuelle uheld samt i forbindelse med samlinger og frokoster.

Skitur Skiområde1 den 25. - 28. februar 2018
Klageren har deltaget i en rejse til Skiområde1 i Land Y1. Rejsen var arrangeret af selskabet, og der deltog i alt 22 deltagere inklusive klageren.

Udgiften udgjorde 10.990 kr. pr. deltager, og udgiften blev afholdt af selskabet.

Der er fremlagt et rejseprogram, hvoraf det fremgår, at rejsen var fra den 25. til den 28. februar 2018, og at der var tale om en studietur. Forholdene omkring skiområdet og hotellets faciliteter ses endvidere beskrevet i programmet, ligesom det er oplyst, at rejsen inkluderede liftkort. Følgende fremgår af det fremlagte rejseprogram:

"(…)

Søndag den 25. februar

06.00

Mødes vi i Københavns lufthavn terminal […]

08.25

Flyafgang fra Kastrup

10.30

Ankomst By Y5 [lufthavn]
Herefter kørsel i ca. 2 timer og 15 min til Skiområde1

12.45

Indtjekning på hotel

13.30

Frokost

15.00-18.00

Fri disposition

19.00

Middag

Mandag den 26. februar

07.30

Morgenmad

09.00-12.00

Mødelokale 1
Præsentation af H1 om […] og […] virksomhed v/B
Hvilke muligheder giver det i fremtiden?
[…] løsninger
Projektleverancer, on-site personer fra H1
H1 […] katalog

12.30-14.00

Frokost

14.00-16.30

Mødelokale 1
Præsentation af G7’s produktserie. […].

18.30

Middag

Tirsdag den 27. februar

07.30

Morgenmad

08.30-11.30

Mødelokale 1
Hvordan bruger vi sammen G1’s "[værktøj]" i branchen til fælles gavn, sammenholdt med H1 [leveringstjeneste]

Workshop omkring øget lønsomhed set i lyset af H1 [leveringstjeneste] "regneeksempler"
Muligt "anstændighedstillæg" i lokal overenskomst
nye muligheder i tidsmåling/montage

12.00

Frokost

13.00-15.00

Mødelokale 1
G6 A/S […], herunder praktisk øvelse med ny G6 […] App
OBS husk I skal medbringe IPad
v/ C

19.00

Middag

Onsdag den 28. februar

07.30

Morgenmad

08.30

Fri disposition

12.00

Frokost

13.00-15.00

Mødelokale 1
G8 præsentation af G8 […] med efterfølgende workshop, hvor vi arbejder på et par konkrete […] sager, og regner dem manuelt, og herefter i […]
Husk IPad
v/D

16.00

Afgang til By Y5 [lufthavn]

20.00

Afgang mod København

22.00

Ankomst Københavns Lufthavn

(…)" 

Klageren har oplyst, at han var blevet pålagt at deltage, og at han skulle varetage sine almindelige arbejdsfunktioner under rejsen. Ifølge det oplyste, har klageren haft ansvaret for at planlægge rejsen, agere turguide og tovholder under rejsen samt følge op på kunderne efter rejsen. Som begrundelse for, at klageren har haft liftkort, har klageren oplyst, at han skulle kunne komme i terrænet i forbindelse med eventuelle uheld samt i forbindelse med samlinger og frokoster.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ændret grundlaget for klagerens skatteansættelse for indkomståret 2018, idet de har fundet, at klageren er skattepligtig af værdien af fem rejser.

Skattestyrelsen har begrundet ændringen med følgende:

"(…)

Vedrørende rejse til By Y1:

(…)

Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Skattestyrelsen finder, at der på baggrund af rejsens program, er tale om en rejse med et overvejende turistmæssigt islæt.
Der er tale om et fagligt besøg hos G2 en formiddag, mens resten af turen er af turistmæssig karakter.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrige.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen således som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Frirejser skal derimod beskattes hos deltageren.
I SKM2011.256.BR fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssigt karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.

H2 A/S har oplyst, at på studieture plejes og udbygges relationer til leverandører og kunder med henblik på fremtidige ordrer, og at H2 A/S kun afholder omkostninger i virksomhedens interesse.

Der er ikke fremlagt materiale eller andet der konkretiserer den angivne betydning af din deltagelse på rejsen, og Skattestyrelsen finder fortsat, at din deltagelse ikke anses at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som en erhvervsmæssig rejse, som medfører skattefrihed, og det ændrer ikke herved, at du qua din rolle i H2 A/S er blevet bedt om at deltage.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at du skal beskattes af din deltagelse på rejsen.

Der henvises i øvrigt til landsskatteretskendelse af den 13. december 2019.

Du har derfor modtaget et skattepligtigt personalegode i form af en turistrejse/ferierejse, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
Værdien er opgjort til 8.270 kr., svarende til deltagerbetalingen.

Vedrørende rejse til By Y2:

(…)

Begrundelse og forslag

Skattestyrelsen finder, at der på baggrund af rejsens program, er tale om en rejse med et overvejende turistmæssigt islæt.
Der er tale om et fagligt besøg på en unavngiven fabrik en formiddag, mens resten af turen er af turistmæssig karakter.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrige.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen således som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Frirejser skal derimod beskattes hos deltageren.
I SKM2011.256.BR fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssigt karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.

H2 A/S har oplyst, at på studieture plejes og udbygges relationer til leverandører og kunder med henblik på fremtidige ordrer, og at H2 A/S kun afholder omkostninger i virksomhedens interesse.

Der er ikke fremlagt materiale eller andet der konkretiserer den angivne betydning af din deltagelse på rejsen, og Skattestyrelsen finder fortsat, at din deltagelse ikke anses at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som en erhvervsmæssig rejse, som medfører skattefrihed, og det ændrer ikke herved, at du qua din rolle i H2 A/S er blevet bedt om at deltage.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at du skal beskattes af din deltagelse på rejsen.

Der henvises i øvrigt til landsskatteretskendelse af den 13. december 2019.

Du har derfor modtaget et skattepligtigt personalegode i form af en turistrejse/ferierejse, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
Værdien er opgjort til 4.718 kr., svarende til prisen for din deltagelse.

Vedrørende cykelrejse til By Y3:

(…)

Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Der er tale om en studietur, hvor der mandag og tirsdag klokken 09.00 er anført "Strategimøde på terrassen". Mandag er det ikke anført hvornår dette slutter, men der er frokost kl. 11.30. Tirsdag er det heller ikke anført hvornår mødet slutter, men der er afgang på cykeltur kl. 10.00. Udover dette indeholder programmet ikke yderligere faglige indlæg.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrige.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen således som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Frirejser skal derimod beskattes hos deltageren.
I SKM2011.256.BR fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssigt karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.
Det er Skattestyrelsens opfattelse, at din arbejdsgivers formål med at sende dig afsted på rejsen sammen med din arbejdsgivers samarbejdspartnere kan anses for forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at fastholde din arbejdsgivers kunder. I lighed med retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med din arbejdsgivers indkomsterhvervelse.

Du deltog på rejsen som vært, og har ud fra det angivne også deltaget i forretningsmæssige drøftelser under rejsen med de deltagende parter, samt haft ansvaret for afholdelsen af de faglige indslag. Endvidere er det anført, at du sideløbende har skullet håndtere henvendelser fra øvrige kunder.

Der er ikke fremlagt materiale eller andet der konkretiserer de angivne drøftelser. Det er samtidigt ikke godtgjort, hvilken betydning rejserne reelt har haft for selskabet. Skattestyrelsen finder desuden ikke, at du har godtgjort, at dine arbejdsopgaver på rejsen - både i forbindelse med deltagende kunder og håndtering af øvrige kunder gør, at rejsen kan sidestilles med en egentlig skattefri forretningsrejse.
Uanset det anførte, finder Skattestyrelsen, at din deltagelse således ikke anses at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som en erhvervsmæssig rejse, som medfører skattefrihed for dit vedkommende. Det ændrer ikke herved, at du qua din rolle hos din arbejdsgiver er blevet bedt om at deltage.
Skattestyrelsen finder derfor fortsat, at trods de daglige faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at du forsat skal beskattes af din deltagelse på rejsen.

Der henvises i øvrigt til landsskatteretskendelse af den 13. december 2019.

Skattestyrelsen finder, at trods de faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt - nemlig at skulle på cykelrejse, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Du har derfor modtaget et skattepligtigt personalegode i form af en turistrejse/ferierejse, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
Værdien er opgjort til 10.119 kr., svarende til andelen for din deltagelse af den samlede udgift.

Vedrørende skitur til Skiområde1:

(…)

Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Der er tale om en studietur, hvor der ifølge programmet er daglige faglige indlæg.
Af invitationen fremgår det blandt andet følgende:
"Skiområde2" er navnet på skiområdet, der med sin unikke placering […], kan tilbyde varieret skiløb, hvor alle kan være med. Omgivet af […] høje toppe og […] bratte klipper er det stedet for enhver med hang til Land Y1 […] hygge.
Endvidere fremgår det, at hotellet har en super beliggenhed lige overfor hovedlifterne og skiskoleområdet, samt at der i prisen er inkluderet 4 dages liftkort.

Skattestyrelsen finder, at hovedformålet med rejsen har været at stå på ski, og ikke de faglige indlæg, hvilket indbydelsen også bekræfter.

Der er blevet oplyst et eksempel på et dagsprogram for ansatte hos H1.
I dette dagsprogram er der ikke tid til at stå på ski.
Du har dog også haft liftkort til alle dagene, hvorfor Skattestyrelsen finder, at de ansatte hos H1 også har deltaget i de turistmæssige aktiviteter på turen - altså det at stå på ski.

Skattestyrelsen finder som følge af ovenstående, at trods de daglige faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt - nemlig at stå på ski, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrige.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen således som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Frirejser skal derimod beskattes hos deltageren.
I SKM2011.256.BR fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssigt karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.
Det er Skattestyrelsens opfattelse, at din arbejdsgivers formål med at sende dig afsted på rejsen sammen med din arbejdsgivers samarbejdspartnere kan anses for forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at fastholde din arbejdsgivers kunder. I lighed med retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med din arbejdsgivers indkomsterhvervelse.

Du deltog på rejsen som vært, og har ud fra det angivne også deltaget i forretningsmæssige drøftelser under rejsen med de deltagende parter, samt haft ansvaret for afholdelsen af de faglige indslag. Endvidere er det anført, at du sideløbende har skullet håndtere henvendelser fra øvrige kunder.

Der er ikke fremlagt materiale eller andet der konkretiserer de angivne drøftelser. Det er samtidigt ikke godtgjort, hvilken betydning rejserne reelt har haft for selskabet. Skattestyrelsen finder desuden ikke, at du har godtgjort, at dine arbejdsopgaver på rejsen - både i forbindelse med deltagende kunder og håndtering af øvrige kunder gør, at rejsen kan sidestilles med en egentlig skattefri forretningsrejse.
Uanset det anførte, finder Skattestyrelsen, at din deltagelse således ikke anses at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som en erhvervsmæssig rejse, som medfører skattefrihed for dit vedkommende. Det ændrer ikke herved, at du qua din rolle hos din arbejdsgiver er blevet bedt om at deltage.
Skattestyrelsen finder derfor fortsat, at trods de daglige faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at du forsat skal beskattes af din deltagelse på rejsen.

Der henvises i øvrigt til landsskatteretskendelse af den 13. december 2019.

Du har derfor modtaget et skattepligtigt personalegode i form af en turistrejse/ferierejse, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
Værdien er opgjort til 9.742 kr., svarende til andelen for din deltagelse af den samlede udgift.

Vedrørende skitur til Skiområde1:

(…)

Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Der er tale om en studietur, hvor der, ifølge programmet, er daglige faglige indlæg.
Af invitationen fremgår det blandt andet følgende:
"Skiområde2" er navnet på skiområdet, der med sin unikke placering […], kan tilbyde varieret skiløb, hvor alle kan være med. Omgivet af […] høje Toppe og […] bratte klipper, er det stedet for enhver med hang til Land Y1 […] hygge.
Endvidere fremgår det, at hotellet har en super beliggenhed lige overfor hovedlifterne og skiskoleområdet, samt at der i prisen er inkluderet 4 dages liftkort.

Der er blevet oplyst et eksempel på et dagsprogram for ansatte hos H1.
I dette dagsprogram er der ikke tid til at stå på ski.
Du har dog også haft liftkort til alle dagene, hvorfor Skattestyrelsen finder, at de ansatte hos H1 også har deltaget i de turistmæssige aktiviteter på turen - altså det at stå på ski.

Skattestyrelsen finder, at trods de daglige faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt - nemlig at stå på ski, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrige.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen således som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Frirejser skal derimod beskattes hos deltageren.
I SKM2011.256.BR fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssigt karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.
Det er Skattestyrelsens opfattelse, at din arbejdsgivers formål med at sende dig afsted på rejsen sammen med din arbejdsgivers samarbejdspartnere kan anses for forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at fastholde din arbejdsgivers kunder. I lighed med retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med din arbejdsgivers indkomsterhvervelse.
Du deltog på rejsen som vært, og har ud fra det angivne også deltaget i forretningsmæssige drøftelser under rejsen med de deltagende parter, samt haft ansvaret for afholdelsen af de faglige indslag. Endvidere er det anført, at du sideløbende har skullet håndtere henvendelser fra øvrige kunder.

Der er ikke fremlagt materiale eller andet der konkretiserer de angivne drøftelser. Det er samtidigt ikke godtgjort, hvilken betydning rejserne reelt har haft for selskabet. Skattestyrelsen finder desuden ikke, at du har godtgjort, at dine arbejdsopgaver på rejsen - både i forbindelse med deltagende kunder og håndtering af øvrige kunder gør, at rejsen kan sidestilles med en egentlig skattefri forretningsrejse.
Uanset det anførte, finder Skattestyrelsen, at din deltagelse således ikke anses at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som en erhvervsmæssig rejse, som medfører skattefrihed for dit vedkommende. Det ændrer ikke herved, at du qua din rolle hos din arbejdsgiver er blevet bedt om at deltage.
Skattestyrelsen finder derfor fortsat, at trods de daglige faglige indlæg, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt, hvorfor rejsen er skattepligtig for deltagerne.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at du forsat skal beskattes af din deltagelse på rejsen.

Der henvises i øvrigt til landsskatteretskendelse af den 13. december 2019.

Du har derfor modtaget et skattepligtigt personalegode i form af en turistrejse/ferierejse, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
Værdien er opgjort til 10.990 kr., svarende til andelen for din deltagelse af den samlede udgift.

(…)"

Skattestyrelsen har den 4. december 2020 fremsendt følgende bemærkninger til klagen:

"(…)

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Klager gør gældende, at deltagelse på rejserne er sket med det formål at søge og etablere kontakt til potentielle kunder.
Skattestyrelsen finder ikke, at dette har en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at dette kan medføre skattefrihed hos deltagerne.
Skattestyrelsen vil i den forbindelse henvise til ikke offentliggjort landsskatteretsafgørelse af 13. december 2019, hvor landsskatteretten netop kommer frem til, at det ikke var godtgjort hvilken betydning rejserne reelt har haft for selskabet, og rejserne anses ikke at have haft en sådan direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse, at de kan betragtes som erhvervsmæssige, og dermed medføre skattefrihed.

I klagen er det endvidere nævnt, at klageren er blevet pålagt at deltage.
Skattestyrelsen skal i den forbindelse henvise til SKM2011.256.BR hvor retten fandt, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssig karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.

Salgsarrangement kombineret med ski

Det er i klagen anført, at klager har fungeret som værter/arrangører.
Skattestyrelsen finder ikke, at klagerens rolle kan side stilles med en rejseleder, som er pålagt så- danne arbejdsopgaver.
Turene er planlagt hjemme fra, og det er Skattestyrelsens vurdering, at de pålagte arbejdsopgaver er af typen som vært og ikke kan sidestilles med egentlig rejseleder.

I forhold til hvorvidt klageren har haft mulighed for at stå på ski eller ej, så vil Skattestyrelsen fort- sat fremhæve, at klageren har modtaget liftkort, samt haft ski til rådighed, og Skattestyrelsen finder det ikke dokumenteret, at klageren ikke har haft mulighed for at følge programmet, hvorfor Skatte- styrelsen fortsat finder, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt islæt.
Skattestyrelsen finder derfor fortsat, at klageren er skattepligtig af deltagelse på rejsen.

Netværkstur med cykling

Skattestyrelsen skal bemærke, at der er tale om en cykelrejse, hvor det primære formål har været at cykle, hvilket Skattestyrelsen anser som værende et turistmæssigt islæt, og Skattestyrelsen er derfor ikke enig i, at arrangementet har et begrænset turistmæssigt islæt.

Skattestyrelsen er ligeledes ikke enig i, at der ikke ville have været noget turistmæssigt islæt hvis cykelturen var gennemført i Danmark.

Skattestyrelsen er derfor fortsat af den opfattelse, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt indhold, som er skattepligtig for klageren.

Netværksarrangement By Y1

Skattestyrelsen skal bemærke, at der er tale om en rejse, hvor der i løbet af de 3 dage, som rejsen varer er ét fagligt besøg på G2 en formiddag, men resten af turen er af turistmæssig karakter.

Den omstændighed, at deltageren udfører arbejde under rejsen, herunder svarer på mails, ændrer ikke på Skattestyrelsen opfattelse af, at deltagelsen er skattepligtig, idet Skattestyrelsen stadig anser rejsens indhold for værende af overvejende turistmæssig karakter.

Skattestyrelsen er derfor fortsat af den opfattelse, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt indhold, som er skattepligtig for klageren.

Netværksarrangement af G4 (pkt. 13 i Skattestyrelsens afgørelse)

Skattestyrelsen skal bemærke, at der er tale om en rejse, hvor der i løbet af de 3 dage, som rejsen varer er ét fagligt besøg på en unavngiven fabrik en formiddag, men resten af turen er af turistmæssig karakter.

Den omstændighed, at deltageren udfører arbejde under rejsen, herunder svarer på mails, ændrer ikke på Skattestyrelsen opfattelse af, at deltagelsen er skattepligtig, idet Skattestyrelsen stadig anser rejsens indhold for værende af overvejende turistmæssig karakter.

Skattestyrelsen er derfor fortsat af den opfattelse, at der er tale om en studierejse med et overvejende turistmæssigt indhold, som er skattepligtig for klageren.

Afsluttende bemærkninger

Der er i klagen refereret til afsnit C.A.5.16.5 i den Juridiske Vejledning hertil vil Skattestyrelsen henlede opmærksomheden på, at repræsentanten ikke har gengivet hele afsnittet. Blandt andet fremgår følgende, i den Juridiske Vejledning umiddelbart efter det, som klageren har anført:
Hvis forretnings- eller studierejsen derimod har karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet har et turistmæssigt islæt, skal den ansatte deltager beskattes. Det er rejsens reelle indhold - og ikke det erklærede formål - der er afgørende for, om deltagerne bliver beskattet. Bevisbyrden for at rejsen ikke er skattepligtig påhviler arbejdsgiveren og/eller deltagerne. Se eksempelvis SKM2015.730.BR

Har rejsen et overvejende turistmæssigt islæt, mens det faglige/forretningsmæssige indhold er af underordnet eller beskedent omfang, bliver den ansatte deltager som udgangspunkt beskattet af rejsens fulde værdi. Se eksempelvis SKM2007.712.ØLR og SKM2015.730.BR. Har rejsen omvendt et overvejende fagligt/forretningsmæssigt indhold, mens et eventuelt turistmæssigt islæt, er af uvæsentligt omfang, ser der som udgangspunkt ingen beskatning, se eksempelvis SKM2001.612.LSR.

Med baggrund i dette finder Skattestyrelsen fortsat, med udgangspunkt i de modtagne invitationer og programmer, at der er tale om rejser med et overvejende turistmæssigt islæt, og at klager ikke har løftet bevisbyrden for at andet skulle være tilfældet.

Skattestyrelsen er ikke enig i klagerens opfattelse af hvornår en beskatning kan komme på tale. Skattestyrelsen finder det ikke påvist, at rejserne kan anses at have en direkte konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, og finder ikke, at der skal være tale om en egentlig ferierejse for at der kan ske beskatning, hvilket de i Skattestyrelsens afgørelse, henviste afgørelser også bekræfter.

Skattestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at SKM2011.256.BR er sammenlignelig med nærværen- de sag, idet argumentet for at deltage på denne tur, ligesom i nærværende sag, blandt andet var at opbygge personlige relationer, samt få kendskab til kunderne, men at Byretten statuerede skattepligt - netop med baggrund i, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssig karakter.
Det selvsamme finder Skattestyrelsen i de omhandlede rejser, idet Skattestyrelsen ikke finder det ikke påvist, at de pågældende rejser har en direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse.

Skattestyrelsen finder derfor fortsat, at de pågældende rejser må anses for værende af overvejende turistmæssig karakter, som er skattepligtig for klageren.

(…)"

Skattestyrelsen har den 11. maj 2021 fremlagt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling:

"(…)

Skatteankestyrelsen har indstillet, at sagen afgøres i overensstemmelse med Skattestyrelsens afgørelse.
Skattestyrelsen har ingen bemærkninger til dette.

(…)"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at han ikke skal beskattes af værdien af de omhandlende rejser.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

"(…)

Jeg klager hermed over Skattestyrelsens afgørelse for indkomståret 2018, hvor Skattestyrelsen mener at jeg skal beskattes af deltagelse i salgstur arrangeret af min arbejdsgiver.

Klagegebyr 1.100 kr. er overført i forbindelse med elektronisk indsendelse af nærværende klage. Der vedlægges kopi af Skattestyrelsens afgørelse.

Jeg klager over

Skattestyrelsens afgørelse

Ønsket afgørelse

Indkomståret 2018

Skattepligtig af deltagelse i salgsarrangement, som skattestyrelsen har betegnet som turistrejse/ferierejse

48.557

0

BEGRUNDELSEN FOR MIN KLAGE

Jeg er ansat ved H1 A/S, som er en børsnoteret virksomhed og en del af H1-koncernen, og en af Nordeuropas førende virksomheder med […] og […] inden for […]. Selskabet havde en omsætning på knap DKK x i 2019.

H1 A/S er fortrinsvist en grossistvirksomhed, som samarbejder med internationale mærkevareleverandører, som hver er førende inden for deres felt, og som er nøje udvalgt for deres høje kvalitet.

H1 A/S markedsfører over [antal] varer - som omfatter mere end [antal] artikelnumre inden for produktområderne […]. Med det store sortiment er evnen til at forstå og dække kundernes behov fundamentalt for succes og et optimalt salg på hver enkelt varegruppe. Derfor er det for H1 A/S af afgørende betydning, at der løbende er en synlig og personlig kontakt til en stor del af kunderne og leverandørerne.

Til etablering og bevaring af kundekontakt er der i H1 A/S ansat sælgere, som har ansvaret for en konkret del af kundeporteføljen inden for en bestemt branche. Heriblandt jeg.

I min stilling har jeg ansvar for, at kunder holdes tilknyttet til H1 A/S og er opdaterede på produkterne som forhandles af H1 A/S, herunder nye produkter. Dette kræver også, at jeg har en konkret viden om leverandørernes branche, kundesegmentet og faglige forhold, så jeg kan hjælpe kunderne med sparring og løsningsforslag - for derved at sikre et optimalt salg og optimal tilfredshed hos kunderne. Kundeansvaret omfatter blandt andet jævnlige besøg hos kunden, da den personlige relation til kunden vurderes at være af stor betydning.

Ud over det salgsopsøgende arbejde ved eksisterende kunder har jeg også til opgave at søge og etablere kontakt til potentielle kunder. Lige som konkurrenterne på markedet - og virksomheder i Danmark generelt - bruger H1 A/S også netværks- og kundearrangementer som et værktøj/en salgsstrategi til mersalg. I den forbindelse bliver jeg lejlighedsvis pålagt at deltage i sådanne arrangementer.

Jeg bestemmer ikke selv om jeg skal deltage i kundearrangementer eller i hvilke jeg skal deltage. Det besluttes af- og i dialog med den overordnede leder for salget, ud fra en konkret vurdering af hvilke muligheder for kundesynlighed og deraf følgende mersalg deltagelse det vil give for H1 A/S.

Skattestyrelsen mener at jeg konkret er skattepligtig af min deltagelse i

1.    To salgsarrangementer kombineret med ski, som H1 A/S har pålagt mig at deltage i.

Generelt gør det sig gældende, at denne type arrangementer har været afholdt i en længere årrække - og er blevet gentaget som følge af at H1 A/S har kunnet se en positiv effekt på de deltagende kunders køb ved H1 A/S efter arrangementerne.

2.    Salgsarrangement kombineret med cykling, afholdt i By Y3, Land Y1.

3.    Netværksarrangement afholdt af G1, i By Y1

4.    Netværksarrangement afholdt af G4, i By Y2

Salgsarrangement kombineret med ski
Arrangementerne er nøje tilrettelagte. Først finder H1 A/S frem til de leverandører, som skal deltage og holde indlæg om deres produkter. Når de faglige indlæg ligger fast, finder man frem til de konkrete kunder, som indlæggene vil være relevante for og salgsrettede mod - det er disse kunder som herefter bliver inviteret. De sælgere, som er ansvarlige for de kunder, som inviteres, er herefter pålagt at deltage i salgsarrangementet.

Inden arrangementerne skal jeg som deltagende sælger forberede mig på de deltagende kunder, og sikre mig at jeg under arrangementerne får vendt de faglige indlæg med kunderne samt at igangværende salg bliver drøftet, aftalt og om muligt afsluttet. Herudover har jeg også til opgave at aftale opfølgende møder efter hjemkomst fra salgsarrangementet.

Min deltagelse har for mig været forbundet med følgende arbejdsopgaver:

·      Afhentning af kunder
·      Hjælpe med ind- og udtjekning ved fly og bus
·      Hjælpe ved ind- og udtjekning på hotel
·      Modtage kunder ved morgenmad
·      Samle kunder og sikre ordentlig gennemførelse af faglige indlæg
·      Forestå enkelte samlinger for deltagergruppen i løbet af dagen.
·      Fokus på kunder via networking og 1-2-1 møder. Det er erfaringen, at vi sælgere altid får større eller mindre ordre med hjem fra arrangementerne, ikke mindst på baggrund af disse møder - hvor vi også reflekterer over det hidtidige samarbejde og får løst oplevelser af fejl eller mangler ved tidligere handler og derved får fasthold kunden, så kunden ikke vælger at handle ved en konkurrent i fremtiden.
·      Modtage ordrer og videregive til interne sælgere
·      Besvare mails og telefonopkald fra kunde som ikke deltog i-/var inviteret til arrangementet

Det forhold, at jeg som medarbejder også får tildelt liftkort samt mulighed for at stå på ski skal ses i det lys, at jeg som vært på vegne af H1 A/S skal kunne komme i terrænet i tilfælde af uheld eller skiskader ved deltagerne, og at der er enkelte samlinger for deltagergruppen som foregår i skiterrænet og dermed kræver ski og liftkort, for at jeg som vært/arrangør kan deltage heri. Herudover er frokoster typisk arrangeret på restaurant et sted på skipisten, som kræver at man befordrer sig dertil på ski hvis man skal deltage.

Set i forhold til alle de praktiske opgaver som medarbejderne er pålagt under disse arrangementer, er muligheden for fritid til at stå på ski selv yderst begrænset - og uden betydning i forhold til min deltagelse i arrangementet. De ture på ski, som vil blive foretaget, vil typisk være sammen med deltagere for at netværke og udnytte tiden på turen optimalt.

Det fremgår af programmet, at der har været fagligt indhold, som har været relevant for de deltagerne og jeg. Som repræsentant for H1 A/S har jeg under arrangementet stået til rådighed for drøftelse af igangværende og nye mulige købsaftaler med kunderne.

Deltagelsen i arrangementerne har været arbejdstid, og jeg er blevet betalt for almindelige arbejdsdage min deltagelse - også selv om min arbejdstid under arrangementerne reelt har oversteget en almindelig arbejdsdag. Jeg har som direkte følge af det konkrete kundeansvar været nødsaget til at deltage i disse arrangementer. Hvis jeg ikke deltog i arrangementerne, ville jeg (ud over at nægte et pålæg fra deres arbejdsgiver) miste en konkret mulighed for at fastholde kontakt til kunder i min kundeportefølje, som jeg servicerer og arbejder med.

Salgsarrangement kombineret med cykling, afholdt i By Y3, Land Y1
Arrangementet blev afholdt fra søndag til onsdag. Det var planlagt at hver af de for H1 A/S deltagende sælgere skulle tage sig af 4 deltagere. Grundet afbud blev deltagerantallet lavere. Der var ikke arrangementer med turistmæssigt islæt, men alene (cykel) aktivitet - som kan grænse op mod privat fritidsinteresse - samt fælles middage.

Arrangementet havde alene et "turistmæssigt islæt", fordi det blev afholdt By Y3, Land Y1. Hvis cykelturen f.eks. var gennemført på tilsvarende vis i Danmark, ville arrangementet ikke have haft et "turistmæssigt islæt".

Netværksarrangement afholdt af G1, i By Y1
Arrangementet blev afholdt fra torsdag til lørdag. Den ene formiddag med virksomhedsbesøg hos G2. Øvrige arrangementer jf. programmet var underholdning, middage, en ølsmagning samt rundvisninger med turistmæssigt islæt. 16 timer af turen var transporttid (bus og færge).

H1 A/S deltog med det formål at fastholde og udbygge sin synlighed i branchen, og opnå øget samhandel med de kunder som var inviteret til arrangementet. Det blev pålagt mig at deltage i arrangementet som repræsentant for H1 A/S, da H1 A/S vurderede at jeg havde den tætteste geografiske og personlige relation til de øvrige deltagere, som var [stillingsbetegnelse] i [område].

Under arrangementet skulle jeg varetage sine almindelige arbejdsfunktioner, herunder besvarelse af mails.

Netværksarrangement afholdt af G4, i By Y2
Arrangementet blev afholdt fra torsdag til søndag. Formiddagen på dag 2 med virksomhedsbesøg, øvrige arrangementer var fælles middage, -ølsmagning samt nogle fælles rundvisninger med "turistmæssig islæt".

H1 A/S deltog med det konkrete formål at fastholde og udbygge H1 A/S’s samhandel med G4, som er kunde ved H1 A/S. Herudover var det konkrete formål at styrke relationen til en anden deltager - G5, som er leverandør til H1 A/S. Det blev pålagt mig at deltage som repræsentant for H1 A/S, sammen med en kollega, da H1 A/S vurderede at vi havde den tætteste personlige relation til de øvrige deltagere, herunder leverandøren.

Under arrangementet skulle jeg varetage mine almindelige arbejdsfunktioner, herunder besvarelse af mails.

Argumentation
Efter Juridisk Vejledning afsnit C.A.5.16.5, at det er altafgørende for en beskatning, at deltagelsen ikke kan siges at være forretningsmæssigt begrundet:

"Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser…. 

Hvis den ansatte, der deltager i rejser, der har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, skal rejsens værdi ikke beskattes. Det er i den forbindelse uden betydning, om der er tale om en funktionær, et bestyrelsesmedlem eller en hovedaktionær." 

Herudfra mener jeg, at for at en beskatning overhovedet kan komme på tale, så skal følgende betingelser først være opfyldt:

·      Rejsen har ikke en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter.
·      Rejsen tilgodeser ikke virksomhedens øvrige interesser.
·      Rejsen er en egentlig ferierejse.

Hvis disse betingelser alle er opfyldt, kan deltagelsen være skattepligtig hvis rejsens indhold helt overvejende er af turistmæssig karakter.

Intet af dette gør sig gældende for de arrangementer, som H1 A/S har pålagt mig at deltage i. Alene af denne grund kan beskatning ikke komme på tale.

Skattestyrelsen har afgørelsen henvist til Byrettens afgørelse offentliggjort i SKM2011.256.BR og anført, at Byretten i denne sag fandt, at en distriktschef var skattepligtig af rejsens værdi, trods det forhold, at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Skattestyrelsen anfører, at det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssig karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på.

Efter min opfattelse har Skattestyrelsen undladt en væsentlig del af præmissen for Byrettens afgørelse. Denne del er i tråd med ovenstående - og den fremgår også af resumeet til afgørelsen. Byretten har i afgørelsen lagt til grund, at distriktschefens opgaver af praktisk art over for kunderne var meget begrænsede, og at indholdet af enkelte forretningsmæssige drøftelser ligeledes var af meget begrænset omfang og uden egentlig direkte tilknytning til resultater i arbejdsgivervirksomheden.

Karakteristika for arrangementet i SKM2011.256.BR:
·      Arrangeret af tredjepart - som en del af et sponsorat
·      Ikke påvist nogen konkret forretningsmæssig begrundelse for deltagelsen - men der var dog overordnet set en forretningsmæssig begrundelse.
·      Ingen faglige indlæg
·      De forretningsmæssige drøftelser var yderst begrænsede
·      Virksomhedens deltager havde ingen eller meget begrænsede opgaver af praktisk art.

Jeg har haft flere opgaver af praktisk art under arrangementerne jeg har været pålagt at deltage i, og der har påvist været flere forretningsmæssige drøftelser af væsentligt omfang. Derved underbygger SKM2011.256 BR også, at jeg ikke er skattepligtige af deltagelse for H1 A/S i arrangementerne.

H1 A/S afholder denne type arrangementer på lige fod med rigtig mange andre virksomheder i Danmark - og med den samme erfaring, at sådanne salgsarrangementer styrker samarbejdet med eksisterende kunder og gør det nemmere at bibeholde eksisterende kunder samt bedre mulighed for at markedsføre sig på en mere direkte måde inden for de brancher, hvor man opererer. Min deltagelse i salgsarrangementer er et direkte led i H1 A/S’s markedsføring og repræsentation over for kunder - og de har været direkte tilrettelagt efter- og målrettet på de kunder, som er inviteret til arrangementerne.

Manglende deltagelse fra min side ville have medført (ud over at modsætte mig et pålæg fra min arbejdsgiver om at deltage i arrangementet), at jeg ikke ville kunne opfylde min arbejdsforpligtelse i form af synliggørelse af H1 A/S, som ville have hæmmet mulighederne for at skaffe yderligere omsætning.

Derfor er jeg helt uenig i, at der er tale om et skattepligtigt personalegode, som min arbejdsgiver har foræret mig.

(…)"

Klageren har den 9. april 2021 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse. Bemærkningerne indeholder ikke nye oplysninger til sagen.

Klagerens repræsentant har ved et kontormøde med Skatteankestyrelsen den 4. maj 2021 oplyst, at han anser Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse som en ensidig tilkendegivelse, som følger Skattestyrelsens afgørelse og derved ikke i et tilstrækkeligt omfang forholder sig til byrettens dom af 2. marts 2011, offentliggjort i SKM2011.256.BR. I den forbindelse fremhævede repræsentanten, at Skatteankestyrelsen ikke har taget højde for den tjekliste, som der, efter repræsentantens opfattelse, følger af dommen. Repræsentanten var af den opfattelse, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for det forretningsmæssige grundlag, men at der alene er konstateret og lagt vægt på et turistmæssigt islæt. På mødet gengav repræsentanten sammen med en repræsentant fra H1 A/S de faktuelle oplysninger, der er er fremlagt under Skattestyrelsens sagsbehandling og i forbindelse med indgivelsen af klagen til Skatteankestyrelsen.

Retsmøde
Repræsentanten fastholdt tidligere fremsatte påstande og synspunkter. Selskabets koncernøkonomichef præsenterede koncernen med udgangspunkt i en på retsmødet fremlagt præsentation.

Klageren udtalte sig på retsmødet. Der henvises til selskabssagen.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Den skattepligtige værdi heraf fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Goder beskattes dog kun, hvis den samlede værdi overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. (2018-niveau). Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Hvis en rejse er modtaget af arbejdsgiveren, beskattes rejsen som et personalegode efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3. Er rejsen derimod modtaget uden for ansættelsesforhold, anses det som en gave, som beskattes efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er imidlertid ikke skattepligtige af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. I byrettens dom af 2. marts 2011, offentliggjort i SKM2011.256.BR, fandt retten, at en distriktschef var skattepligtig af en rejses værdi, trods det forhold at rejsen var forretningsmæssigt begrundet, og at det lå i distriktschefens stilling at deltage. Det væsentlige var, at rejseprogrammet var af helt overvejende turistmæssig karakter, hvilket distriktschefens rolle under rejsen ikke kunne ændre på. Der kan endvidere henvises til Vestre Landsrets dom af 1. februar 2010, offentliggjort i SKM2010.129.VLR samt Østre Landsrets dom af 3. oktober 2007, offentliggjort i SKM2007.712. ØLR, hvor der forelå henholdsvis en forretningsmæssig begrundelse for rejsen og faglige indslag under rejsen, men hvor retten lagde vægt på den turistmæssige karakter af rejserne.

Det følger således af praksis, at afgørelsen af, hvornår der indtræder skattepligt, træffes ud fra en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med den pågældende rejse. Det er i den sammenhæng afgørende, hvorvidt rejsen er erhvervsmæssigt begrundet, herunder om rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, ligesom rejsens indhold tillægges væsentligt betydning. 

For så vidt angår studierejser, dvs. rejser af mere generel karakter, skal disse være afholdt i virksomhedens interesse. Dette krav indebærer, at det studiemæssige element i rejsen skal være relevant for virksomheden, hvilket beror på en konkret og samlet vurdering af programmet for den enkelte rejse og omstændighederne i øvrigt. Det er rejsens reelle indhold og således ikke det erklærede formål, der er afgørende for, hvorvidt deltageren skal beskattes. Bevisbyrden herfor påhviler arbejdsgiveren og/eller deltageren, hvilket følger af byrettens dom af 26. oktober 2015, offentliggjort i SKM2015.730.BR.

Rejse til By Y1
Den omhandlende rejse er betalt af selskabet, og værdien af rejsen overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren er skattepligtig af værdien af rejsen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Disse to retsmedlemmer har lagt vægt på, at rejsen, ifølge programmet, i overvejende grad har været af turistmæssig karakter, idet der alene var fastlagt et fagligt besøg på G2. Besøgets varighed var fastlagt til én formiddag. Det faglige indhold anses, efter de foreliggende oplysninger, således at være af underordnet karakter. Det forhold, at klageren har skullet varetage sin almindelige arbejdsfunktion under rejsen og var blevet pålagt at deltage, ses ikke at ændre herved, henset til at klageren har deltaget på en rejse, hvor indholdet af rejsen i overvejende grad har været af turistmæssig karakter.

Ifølge retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse. De to retsmedlemmer finder ikke, at der foreligger dokumentation eller sandsynliggørelse af en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse og selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som erhvervsmæssig og derved medføre skattefrihed. Oplysningen, om at manglende deltagelse fra klagerens side, ville have hæmmet muligheden for at skaffe yderligere omsætning, kan ikke ses at ændre herved, henset til at oplysningen ikke ses underbygget. De to retsmedlemmer bemærker, at det forhold, at selskabets formål kan anses som forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at markedsføre og synliggøre selskabet over for kunder og leverandører, ikke i sig selv kan ændre herved, jf. SKM2011.256.BR.

Et retsmedlem finder, efter forklaringerne på retsmødet, at afholdelse af den pågældende rejse må anses for at være forretningsmæssigt begrundet, og at der derfor ikke er grundlag for at anse medarbejderen som skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster således i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse.

Rejse til By Y2
Den omhandlende rejse er betalt af selskabet, og værdien af rejsen overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren er skattepligtig af værdien af rejsen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Disse to retsmedlemmer har lagt vægt på, at rejsen, ifølge programmet, i overvejende grad har været af turistmæssig karakter, henset til at der alene var indlagt et besøg på en ikke-navngiven fabrik. Varigheden ses alene at være en formiddag. Det forhold, at klageren har skullet varetage sin almindelige arbejdsfunktion under rejsen og var blevet pålagt at deltage, ses ikke at ændre herved, henset til at klageren har deltaget på en rejse, hvor indholdet af rejsen i overvejende grad har været af turistmæssig karakter.

Ifølge retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse. De to retsmedlemmer finder ikke, at der foreligger dokumentation eller sandsynliggørelse af en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse og selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som erhvervsmæssig og derved medføre skattefrihed. Oplysningen, om at manglende deltagelse fra klagerens side, ville have hæmmet muligheden for at skaffe yderligere omsætning, kan ikke ses at ændre herved, henset til at oplysningen ikke ses underbygget. De to retsmedlemmer bemærker, at det forhold, at selskabets formål kan anses som forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at fastholde og udbygge samhandel med arrangøren af rejsen samt øvrige deltagere, ikke i sig selv kan ændre herved, jf. SKM2011.256.BR. 

Et retsmedlem finder, efter forklaringerne på retsmødet, at afholdelse af den pågældende rejse må anses for at være forretningsmæssigt begrundet, og at der derfor ikke er grundlag for at anse medarbejderen som skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster således i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse.

Cykeltur til By Y3
Den omhandlende rejse er betalt af selskabet, og værdien af rejsen overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren er skattepligtig af værdien af rejsen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Disse to retsmedlemmer har lagt vægt på, at rejsen, ifølge programmet, i overvejende grad har været af turistmæssig karakter, og det faglige indhold har været af underordnet karakter, idet der alene var fastlagt et strategimøde to morgener ud af de fire dage, rejsen strakte sig over. Varigheden af de to strategimøder var ikke angivet, men henset til at møderne startede kl. 09.00, og der efterfølgende henholdsvis var frokost kl. 11.30 og afgang på cykeltur kl. 10.00, må varigheden anses at være begrænset. Endvidere bemærkes det, at indholdet af strategimøderne ikke ses angivet, hvorved der ikke er dokumentation for, at indholdet har været af faglig relevans. Det faglige indhold anses, efter de foreliggende oplysninger, således at være af underordnet karakter, dette også henset til invitationen, hvor området omkring By Y3 og hotellets faciliteter i forbindelse med cykling ses beskrevet.

Det forhold, at klageren har skullet varetage sin almindelige arbejdsfunktion under rejsen og var blevet pålagt at deltage, ses ikke at ændre herved. Det er endvidere anført af klageren, at det ikke har været en rejse af turistmæssig karakter, henset til at det har været en cykeltur, der grænser op til en privat interesse. De to retsmedlemmer bemærker hertil, at det alene ses at være to strategimøder på rejsens fire dage, og møderne anses at have en begrænset varighed. Endvidere bemærker de to retsmedlemmer, at netop den private karakter af rejsen ikke kan føre til andet resultat end, at klageren er skattepligtige af rejsen - dette uafhængig af hvorvidt cykelturen foregik i Land Y1 eller i Danmark.

Ifølge retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse. De to retsmedlemmer finder ikke, at der foreligger dokumentation eller sandsynliggørelse af en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse og selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som erhvervsmæssig og derved medføre skattefrihed. Oplysningen, om at manglende deltagelse fra klagerens side, ville have hæmmet muligheden for at skaffe yderligere omsætning, kan ikke ses at ændre herved, henset til at oplysningen ikke ses underbygget. De to retsmedlemmer bemærker, at det forhold, at selskabets formål kan anses som forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at markedsføre og synliggøre selskabet over for kunder og leverandører, ikke i sig selv kan ændre herved, jf. SKM2011.256.BR. 

Et retsmedlem finder, efter forklaringerne på retsmødet, at afholdelse af den pågældende rejse må anses for at være forretningsmæssigt begrundet, og at der derfor ikke er grundlag for at anse medarbejderen som skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster således i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse. 

Skitur Skiområde1 den 7. - 10. januar 2018
Den omhandlende rejse er betalt af selskabet, og værdien af rejsen overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren er skattepligtig af værdien af rejsen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Disse to retsmedlemmer har lagt vægt på, at rejsen, ifølge programmet, i overvejende grad har været af turistmæssig karakter, og det faglige indhold har været af underordnet karakter, idet der alene var fastlagt fire oplæg fordelt på de fire dage, rejsen strakte sig over. Oplæggene havde en varighed af halvanden til to timer - ud over dette var der afsat tid til fri disposition og bespisning. Det faglige indhold anses, efter de foreliggende oplysninger, således at være af underordnet karakter, dette også henset til invitationens ordlyd, hvor skiområdet og hotellets faciliteter ses beskrevet, herunder at rejsen omfattede fire dages liftkort.

Det forhold, at klageren har skullet varetage sin almindelige arbejdsfunktion under rejsen og var blevet pålagt at deltage, ses ikke at ændre herved. Det er endvidere anført af klageren, at han skulle fungere som turguide og tovholder. De to retsmedlemmer bemærker hertil, at det alene ses at være to ud af fire oplæg, som selskabet/klageren stod for på den pågældende rejse, og de øvrige funktioner, herunder det forhold at klageren alene har stået på ski i et begrænset omfang, ikke ændrer ved, at klageren har deltaget på en rejse, hvor indholdet af rejsen i overvejende grad anses at være af turistmæssig karakter.

Ifølge retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse. De to retsmedlemmer finder ikke, at der foreligger dokumentation eller sandsynliggørelse af en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse, det faglige indhold på rejsen og selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som erhvervsmæssig og derved medføre skattefrihed. Oplysningen, om at manglende deltagelse fra klagerens side, ville have hæmmet muligheden for at skaffe yderligere omsætning, kan ikke ses at ændre herved, henset til at oplysningen ikke ses underbygget. De to retsmedlemmer bemærker, at det forhold, at selskabets formål kan anses som forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at markedsføre og synliggøre selskabet over for kunder og leverandører, ikke i sig selv kan ændre herved, jf. SKM2011.256.BR. 

Et retsmedlem finder, efter forklaringerne på retsmødet, at afholdelse af den pågældende rejse må anses for at være forretningsmæssigt begrundet, og at der derfor ikke er grundlag for at anse medarbejderen som skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster således i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse. 

Skitur Skiområde1 den 25. - 28. februar 2018
Den omhandlende rejse er betalt af selskabet, og værdien af rejsen overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren er skattepligtig af værdien af rejsen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Disse to retsmedlemmer har lagt vægt på, at rejsen, ifølge programmet, i overvejende grad har været af turistmæssig karakter, og det faglige indhold har været af generel og underordnet karakter, idet der alene var fastlagt fem oplæg fordelt på de fire dage, rejsen strakte sig over. Oplæggene havde en varighed af alt fra to til tre timer - ud over dette var der afsat tid til fri disposition og bespisning. Deltagerne havde således ifølge programmet en halv dag på dag 1 og dag 4 til fri disposition, ligesom eftermiddagene på dag 2 og dag 3 var til fri disposition. Det faglige indhold anses, efter de foreliggende oplysninger, således at være af mere generel og underordnet karakter, dette også henset til invitationens ordlyd, hvor skiområdet og hotellets faciliteter ses beskrevet, herunder at rejsen omfattede liftkort.

Det forhold, at klageren har skullet varetage sin almindelige arbejdsfunktion under rejsen og var blevet pålagt at deltage, ses ikke at ændre herved. Det er endvidere anført af klageren, at han skulle fungere som turguide og tovholder. De to retsmedlemmer bemærker hertil, at det alene ses at være to ud af fem oplæg, som selskabet/klageren stod for på den pågældende rejse, og de øvrige funktioner, herunder det forhold at klageren alene har stået på ski i et begrænset omfang, ikke ændrer ved, at klageren har deltaget på en rejse, hvor indholdet af rejsen i overvejende grad anses at være af turistmæssig karakter.

Ifølge retspraksis forudsætter skattefrihed en konkret og direkte sammenhæng med selskabets indkomsterhvervelse. De to retsmedlemmer finder ikke, at der foreligger dokumentation eller sandsynliggørelse af en sådan direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse, det faglige indhold på rejsen og selskabets indkomsterhvervelse, at rejsen kan betragtes som erhvervsmæssig og derved medføre skattefrihed. Oplysningen, om at manglende deltagelse fra klagerens side, ville have hæmmet muligheden for at skaffe yderligere omsætning, kan ikke ses at ændre herved, henset til at oplysningen ikke ses underbygget. De to retsmedlemmer bemærker, at det forhold, at selskabets formål kan anses som forretningsmæssigt begrundet under hensyn til at markedsføre og synliggøre selskabet over for kunder og leverandører, ikke i sig selv kan ændre herved, jf. SKM2011.256.BR. 

Et retsmedlem finder, efter forklaringerne på retsmødet, at afholdelse af den pågældende rejse må anses for at være forretningsmæssigt begrundet, og at der derfor ikke er grundlag for at anse medarbejderen som skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster således i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse.