Dato for udgivelse
03 May 2022 18:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Apr 2022 18:12
SKM-nummer
SKM2022.228.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-13272/2021-HJR og BS-3273/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk arbejdskraft
Emneord
udenlandske arbejdere, byggearbejde,Skat, udland, begrænset skattepligt, arbejdsudleje,
Resumé

Sagerne angik, om de danske koncernforbundne selskaber H1 og H2 skulle have indeholdt AM-bidrag og A-skat af vederlag til udenlandske kontraktparter for arbejde på de danske selskabers ejendomme i 2015. Arbejdet bestod i f.eks. istandsættelse, malerarbejde, tømrerarbejde og byggepladsrengøring.

Med udgangspunkt i Højesterets dom af 29. november 2021 (UfR 2022.483) fandt Højesteret, at det arbejde, som de udenlandske arbejdere udførte for H1 og H2, måtte anses for et naturligt led i de danske virksomheders drift, og at de danske virksomheder havde båret den væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdet. Herefter og henset til de konkrete omstændigheder vedrørende bl.a. kontrakternes upræcise indhold og fraværet af tegninger og arbejdsbeskrivelser fandt Højesteret, at der forelå arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsretten var nået til samme resultat.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, C.F.3.1.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landskatterettens afgørelse jr. nr. 17-0002575 og 17-0002534

Østre Landsrets afgørelse sagsnr. BS-22200/2019-OLR og BS-22201/2019-OLR

Højesterets dom kan tilgås via dette link : DOM