Dato for udgivelse
09 May 2022 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 May 2022 11:06
SKM-nummer
SKM2022.241.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-20633/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
skattemæssige underskud, selskab, skattepligtig
Resumé

Skattemyndighederne havde med rette vurderet, at et selskab, da det blev solgt, "i det væsentlige [var] uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet", jf. hertil ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. (nu selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2), med den følge at det skattemæssige underskud, der forinden var akkumuleret i selskabet, herefter ikke kunne fremføres. Højesteret fastslog, at der skal foretages en samlet vurdering, og at der ved vurderingen kan lægges vægt på omfanget af risikoen ved en eventuel erhvervsmæssig aktivitet, størrelsen af det skattemæssige underskud og omstændighederne ved overdragelsen af kapitalandele i selskabet.

Reference(r)

Dagældende ligningslovs § 15, stk. 7, 3. pkt.

Nu Selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2

Henvisning

-

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landskatteretten LSR. nr. 15-2721009,16-0944602, 15-2899116 og 16-0944664

Afgørelse fra Vestre Landsret sagsnr. BS-28661/2019-VLR

Højesterets dom kan tilgås via dette link : DOM