Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. COVID-19, hvilket har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Her på siden kan du finde svar på, hvordan du skal forholde dig til moms ift. en række hjælpepakker. 

Når din virksomhed har fået kompensation fra hjælpepakkerne, skal du som udgangspunkt ikke betale moms af den. Der skal nemlig ikke betales moms af offentlige tilskud, der gives som gave - det vil sige tilskud, som du eller din virksomhed har fået, uden at der kræves noget til gengæld.

Vær dog opmærksom på, at du i særlige tilfælde alligevel skal betale moms af tilskuddet, og at det også får indflydelse på den moms, som du skal angive.

Det drejer sig for eksempel om disse situationer:

Pristilskud - når du har fået tilskud til at nedsætte kundens pris
Hvis du har fået tilskud til at sætte prisen ned, skal du betale moms, medmindre du sælger en vare eller ydelse, der er momsfritaget. Hvis varen eller ydelsen er fritaget for moms, indgår tilskuddet i den samlede beregning af fradragsprocenten (pro rata-satsen).

Tilskud i forbindelse med salg af billetter til kulturarrangementer eller færgeoverfart 
Hvis du har fået tilskud i sommerpakkerne fx til billetsalg i forbindelse med kulturarrangementer eller færgeoverfart, er der særlige regler, som har betydning for opgørelsen af din moms. Kontakt os på 72 22 12 39, hvis du har spørgsmål om det.

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om gaver eller vederlag/tilskud

Momskompensation til velgørende foreninger m.v.

Skattestyrelsen anser lønkompensation og kompensation for faste udgifter som ekstraordinære. Det betyder derfor, at velgørende foreninger ikke skal medregne disse beløb ved opgørelse af egenfinansieringsgraden - hverken i tælleren (privat indtægt) eller i nævneren (andre indtægter, herunder beløb modtaget fra det offentlige).

Det offentliges betaling (kompensation) af halvdelen af entré til museer m.v. i 2020 kan du medregne som egenindtægt, selvom beløbet kommer fra staten.

Lønsumsafgift

Vær opmærksom på, at tilskuddet også kan have indflydelse på den lønsumsafgift, du skal betale. 

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om lønsumsafgift.

Moms ved betaling af arbejde med aflivning af mink samt rengøring og desinfektion af bygninger mv.

Hvis du har indgået en kontrakt med Fødevarestyrelsen om at udføre arbejde, der vedrører aflivning af mink og rengøring mv. af tilhørende bygninger og lignende, skal du være opmærksom på, at du skal betale moms af betalingen for udførelse af ydelserne.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.