Dato for udgivelse
16 May 2022 14:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2022 16:38
SKM-nummer
SKM2022.261.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
3-7023/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter
Resumé

Selskabet var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 10. juli 2019 at have markedsført, købt, modtaget, opbevaret eller været i besiddelse af engangsemballage, selvom denne ikke var tilmeldt og korrekt mærket efter pantbekendtgørelsen samt for at have købt eller på anden måde modtaget 341 stk. selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

Selskabet tilstod. Flaskerne var ikke mærket med pantmærker. De fik at vide, at hvis de skulle købe flaskerne til en skarp pris, skulle de selv mærke dem. De fik en rulle pantmærker med. De satte kildevandet til salg. Flaskerne stod på et lager med en rulle pantmærker ved siden af. De tænkte, at sælgeren havde købt pantmærkerne, og at alt var i orden. De kendte ikke reglerne.

Efter dommerens tilkendegivelse vedtog selskabet med anklagerens samtykke at betale en bøde på 10.000 kr.

Reference(r)

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24 og § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4

Henvisning

-

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

cvr-nummer ...11

Senioranklager NK var mødt for anklagemyndigheden.

Der blev fremlagt anklageskrift af 15. september 2021 med bilag.

Skatteforvaltningen var mødt ved SD.

T1 var mødt ved LB og bekræftede cvr-nummeret.

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Anklageskriftet blev læst op.

T1 erkendte sig skyldig.

LB forklarede, at det er rigtigt, at selskabet købte en palle med 1.500 stk. kildevand fra G1-virksomhed. Flaskerne var ikkemærket med pantmærker. De fik at vide, at hvis de skulle købe flaskerne til en skarp pris, skulle de selv mærke dem. De fik de en rulle pantmærker med. De satte kildevandet til salg. Flaskerne stod på et lager med en rullepantmærker ved siden af. De tænkte, at sælgeren havde købt pantmærkerne, og at alt var i orden. De kendte ikke reglerne.

Selskabet har betalt bøden via G2-virksomhed, cvr-nummer ...12. Det var selskabet i Y1-by, der købte pallen G1-virksomhed. G2-virksomhed videresolgte ca. halvdelen af pallen selskabet i Y2-by. Det var G2-virksomhed, der kunne fremlæggefakturaen fra G1-virksomhed. Ingen af stederne har de været tilmeldt Dansk Retursystem A/S.

Bødeforlægget blev fremskaffet, og det fremgår heraf, at der er tale om bødefor overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 106 for at have solgt eller på anden måde overdraget 341 stk. selvklæbende pantmærker til T1.

Sagen blev procederet.

Anklageren påstod tiltalte dømt efter anklageskriftet.

Tiltalte havde lejlighed til at udtale sig.

Efter dommerens tilkendegivelse vedtog T1 med anklagerens samtykke at betale en bøde på 10.000 kr.

Retten bestemte, at statskassen skal betale sagens omkostninger, idet sagen er fremsendt til retten alene for at få afklaret bødeniveauet.

Sagen sluttet.

Retten hævet.