Hvis Skatteforvaltningen fire gange i træk har foretaget foreløbige fastsættelse af en virksomheds tilsvar, kan Skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen vedrørende det pågældende registreringsforhold. Se OPKL § 4, stk. 3.

De nærmere regler for at inddrage registreringen i dette tilfælde er beskrevet i afsnit A.D.9.4.2.