Skatteforvaltningen kan også give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de bestemmelserne i OPKL § 2, stk. 1 og 2. Se OPKL § 4 a, stk. 1.

Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder indtil påbuddet efterleves. Se OPKL § 4 a, stk. 1, og OPKL § 18 a. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag. Se OPKL § 18 a.