Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2022 og den løbende indberetning i 2023.

Se Årsbrev 2022 om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag (pdf)

Der er ingen ændringer i individstrukturerne til systemerne AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, OBLG, CPS og EIS  i forhold til indkomståret 2021.

Der er ingen ændringer i strukturen for Årsultimo til Udlån, Indlån, Prioritetslån og Pantebreve og der er ikke ændringer i strukturen til den kvartalvise indberetning for 2023.

Årsbrev 2022 er opdelt således:

Afsnit

Overskrift

Afsnit 1:

Indledning og generel information 

Afsnit 2:

Tværgående emner

Afsnit 3:

Indberetning af renter, indestående og gæld

Afsnit 4:

Indberetning vedrørende værdipapirer

Afsnit 5:

Indberetning om pensionsbidrag mv.

Afsnit 6:

Ændringer og præciseringer vedrørende indberetning til EIS

Afsnit 7:

Bilag til Årsbrev 2021

Skattestyrelsen vil i sensommeren 2022 udgive en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv. under Årsbrevet
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer (Værdipapirsystemer og CPS).
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer 
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.