►OPKL § 5, stk. 1, er ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022. På grund af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens § 19, vil OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lov nr. 832 af 14. juni 2022 finde anvendelse for visse typer af krav og situationer fra og med lovens ikrafttrædelse den 15. juni 2022, mens OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lovbekendtgørelse 2711 af 20. december 2021 fortsat vil finde anvendelse for andre typer af krav og situationer.

Dette skyldes behovet for at sikre den nødvendige systemmæssige understøttelse af ændringen i OPKL § 5, stk. 1. Det er uklart, hvornår de nødvendige systemtilpasninger vil kunne være gennemført.◄