I henhold til § 19, stk. 7, i lov nr. 832 af 14. juni 2022 finder OPKL § 5, stk. 1, i henhold til lovbekendtgørelse 2711 af 20. december 2021, fortsat anvendelse for alle andre krav og situationer end de nedennævnte:

  1. udbytteskat, renteskat og royaltyskat m.v. efter kildeskattelovens §§ 65-65 D,
  2. situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget,
  3. situationer, hvor en virksomhed har indgivet sin første angivelse rettidigt, hvorefter virksomheden ændrer den tidligere angivelse til et højere beløb efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget,
  4. situationer, hvor en virksomhed indgiver sin første angivelse efter angivelsesfristen for afregningsperioden, men inden sidste rettidige betalingsdato og inden en foreløbig fastsættelse efter OPKL § 4 er foretaget, og
  5. situationer, hvor en virksomhed efter at have været drevet uregistreret registreres med tilbagevirkende kraft og dermed for sent indgiver sin første angivelse.