Indhold

►Ved lov nr. 905 af 21. juni 2022 er der indført en forhøjet indkomstskat for finansielle selskaber.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2023 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2023 eller senere.

Selskabernes skattepligtige positive eller negative årsindkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler multipliceres med 26/22.

For indkomstår, der påbegyndes i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023, multipliceres årsindkomsten dog med 25,2/22.

Reglerne vil blive beskrevet i Den juridiske vejledning 2023-1.◄