Nogle dyre- og plantearter er så truede, at det er forbudt at tage dem med til Danmark. Det gælder fx havskildpadder, mange krokodillearter, tigre og andre store kattedyr. Reglerne gælder også for døde dyr, døde planter og souvenirs fra dyrene. Andre arter er mindre truede, og dem kan du muligvis få tilladelse til at tage med til Danmark. Vær i øvrigt opmærksom på, at alle stenkoraller og sortkoraller kræver en eksporttilladelse fra det land, du ønsker at tage dem med hjem fra.

Tager du udryddelsestruede dyr, planter og koraller med hjem uden at vide, om det er lovligt, skal du spørge Toldstyrelsen, når du passerer grænsen. Er det ulovligt at tage varerne med, skal vi tilbageholde dem, og du risikerer samtidig at få en bøde.

Er du i tvivl, kan du se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside