Du må ikke indføre bekæmpelsesmidler og gifte fra udlandet til Danmark. Ved bekæmpelsesmidler forstår man typisk sprøjtemidler, rottegift og insektgift. Du må heller ikke indføre miljøfarlige kemikalier og pesticider fra udlandet til Danmark. Vær opmærksom på, at det heller ikke er tilladt at indføre kølemidler, fx freon, i engangsbeholdere.

Er du i tvivl, kan du se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.