Fra og med 1. januar 2024 skal betalingstjenesteudbydere (PSP - Payment Service Providers), indberette oplysninger om visse grænseoverskridende betalinger.

Betalingsoplysningerne skal indberettes til Skattestyrelsen, som videresender dem til det nye centrale EU-system CESOP. Det nye EU-system skal bruges til at opdage grænseoverskridende momssvig i forbindelse med e-handel.

Click here for English version

Der er overordnet tale om to typer grænseoverskridende betalinger, som betalingstjenesteudbydere skal indberette til CESOP:

 • Betalinger fra EU-lande til privatpersoner eller virksomheder i Danmark.
 • Betalinger fra Danmark til privatpersoner eller virksomheder i lande uden for EU.

Der skal dog kun indberettes oplysninger, hvis der er mere end 25 betalinger i kvartalet til samme beløbsmodtager. Hvis en betalingstjenesteudbyder ikke har nogle beløbsmodtagere med mere end 25 modtagne betalinger, skal der indberettes en såkaldt nulindberetning.

Oplysningerne skal indberettes i måneden efter kvartalets afslutning og første gang i april 2024.

Læs mere om vejledning til indberetning under afsnittet Godt at vide om indberetning af betalingsoplysninger.

De nye regler om indberetning af grænseoverskridende betalinger er vedtaget i EU og bliver en del af den danske momslovgivning. Du kan læse EU’s direktiv og forordning ved at følge linkene herunder:

 • Direktivet er en ændring af et tidligere EU-direktiv (PDF). Direktivet er en bindende EU-retsakt, som alle medlemslande skal implementere indenfor tidsfristen, i dette tilfælde i 2024. Den danske lovgivningsproces for direktivet om grænseoverskridende betalinger ventes at vare til vinteren 2022-23.
 • Forordningen er en ændring af en tidligere EU-forordning (PDF). En forordning er almengyldig, hvilket indebærer, at den gælder for alle personer, virksomheder og myndigheder i EU.

Indberetningerne skal foretages hvert kvartal og første gang i 2024. Der skal dog kun indberettes oplysninger, hvis der er mere end 25 betalinger i kvartalet til samme beløbsmodtager.

Hvis en betalingstjenesteudbyder ikke har nogle beløbsmodtagere med mere end 25 modtagne betalinger, kan der indberettes en såkaldt nulindberetning.

Indberetninger kan foretages via TastSelv Erhverv - enten som en masseindberetning eller som enkeltindberetninger.

Vær opmærksom på, at inden en indberetningspligtig betalingstjenesteudbyder kan indberette betalingsoplysninger til Skatteforvaltningen, skal den enkelte betalingstjenesteudbyder være registreret med pligten hos Erhvervsstyrelsen.

Dansk indberetningsvejledning

Vi forventer, at første version af den danske indberetningsvejledning vil være klar i foråret 2023. Vejledningen vil herefter løbende blive opdateret i takt med udviklingen af indberetningsløsningen.

Vejledningen omhandler primært de tekniske aspekter ved indberetningen af betalingsoplysninger, og den vil indeholde relevant information om:

 • Sådan indberetter du
 • Sådan laver du en nulindberetning
 • Sådan retter du fejl i indberetninger
 • Eksempler på indberetninger.

EU har desuden udarbejdet et sæt retningslinjer for, i hvilke situationer der skal indberettes betalingsoplysninger. Du kan finde retningslinjerne på alle sprog på EU’s side om CESOP. Ved filen CESOP - Guidelines for the reporting of payment data kan du vælge dit foretrukne sprog.

På EU’s CESOP-side finder du også en engelsksproget guide (XSD User Guide), som specificerer, hvilke betalingsoplysninger der skal indberettes.

Skattestyrelsen samarbejder med branchen om tidsplan og tekniske retningslinjer for indberetningerne.

Brancheforeningerne inddrages løbende, bl.a. i udviklingsfasen, hvor de har mulighed for at bidrage med behov og ønsker til en brugervenlig løsning.

I april 2024 skal betalingstjenesteudbydere for første gang indberette oplysninger om grænseoverskridende betalinger til Skatteforvaltningen. 

 • 2022

  - Den danske lovgivningsproces er igangsat og ventes afsluttet i vinteren 2022-23.

 • 2023

  - Den danske vejledning forventes klar.

  - I sommeren 2023 begynder en testfase, hvor inviterede betalingstjenesteudbydere får mulighed for at afprøve systemet.

  - I efteråret 2023 åbner vi for adgangen til systemet for betalingstjenesteudbydere. 

 • 2024

  - I januar 2024 åbner vi op for CESOP-DK-indberetninger.

  - 30. april 2024 er deadline for første indberetning.

  - Herefter skal betalingstjenesteudbydere indberette til CESOP kvartalsvis.

Gennem hele forløbet vil der være adgang til hjælp fra en supportfunktion. Kontakt os på mail CESOPDK@sktst.dk.

EU har vedtaget dels et direktiv og dels en forordning, som betyder, at betalingstjenesteudbydere fra 2024 skal indberette oplysninger om grænseoverskridende betalinger.

Du finder relevante links her:

Se tidsplanen for mere info om vigtige milepæle.

Svar: Du kan skrive til Skattestyrelsens mailpostkasse vedrørende CESOP: cesopdk@sktst.dk

Lagt på 7. oktober 2022.

Svar: CESOP står for Central Electronic System of Payment Information. 

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Oplysningerne videresendes til en central EU-database til analyse mv.

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: De indberettede betalingsoplysninger skal bruges til at opdage og kontrollere svigagtige virksomheder. 

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Vi forventer at påbegynde test af systemet i sommeren 2023.

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Du kan først indberette, når der åbnes for systemet primo 2024. 

Før du kan indberette betalingsoplysninger til Skatteforvaltningen, skal du være registreret med pligten hos Erhvervsstyrelsen. Link til registrering vil kunne findes her på siden og på virk.dk.

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Der er to typer betalingsoplysninger, du skal indberette. Det drejer sig om: 

 • Betalinger fra EU-lande til privatpersoner eller virksomheder i Danmark. 
 • Betalinger fra Danmark til privatpersoner eller virksomheder i lande uden for EU. 

Læs mere under afsnittet Typer af betalinger.

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Det vil være muligt at indberette via TastSelv Erhverv på samme måde, som du indberetter moms eller lønsumsafgift. 

Læs mere under afsnittet Godt at vide om indberetnings af betalingsoplysninger.

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: I skal indberette oplysninger, når der er mere end 25 betalinger i kvartalet til samme beløbsmodtager. Hvis betalingstjenesteudbyderen har gennemført færre end 25 betalinger til beløbsmodtagere, kan der blot foretages en nulindberetning. 

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Den 30. april 2024 er fristen for den første indberetning. 

Lagt på 3. oktober 2022.

Svar: Du kan læse mere på EU’s engelske informationssite med nyt om CESOP-projektet.

Lagt på 3. oktober 2022.