Når du som søfarende (sømand) skal betale skat i Danmark, kan du være berettiget til et sømandsfradrag. Det afhænger af, om skibet, du arbejder på: 

 • Er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) eller Dansk Almindeligt Skibsregister (DAS)
 • Sejler i begrænset fart eller uden for begrænset fart 
 • Er et udenlandsk skib

Som ansat på DIS-skib skal du ikke betale skat af den indkomst, du optjener på skibet. Du skal betale skat af anden indkomst, hvis du har et andet arbejde ved siden af. 

Arbejder du på et DIS-skib uden for begrænset fart, kan du få et sømandsfradrag på din årsopgørelse. Sømandsfradraget erstatter almindelige lønmodtagerfradrag (fx fradrag for kørsel, kontingent til a-kasse og fagforening) med undtagelse af efterlønsbidraget.

Hvis du ikke er ansat på et DIS-skib hele året, bliver fradraget forholdsvis sat ned. Det betyder, at du får sømandsfradrag for 6 måneder, hvis du fx kun arbejder på et skib halvdelen af året. Til gengæld kan du få almindelige fradrag for de perioder, du arbejder andre steder. 

Årlig sats:

 • Almindeligt sømandsfradrag: 56.900 kr.
 • Forhøjet sømandsfradrag: 105.000 kr. 

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv din lønindkomst i felt 506 (DIS-indkomst, anden fart) 
 3. Notér antallet af sødage på DIS-skibet i felt 741 (Antal DIS-dage, anden fart). Antallet af sødage er alle de dage, du er ansat på skibet og ikke blot de dage, du er ombord. Fx tæller feriedage med. 
 4. Dit sømandsfradrag udregnes automatisk ud fra antallet af DIS-dage og udfyldes i rubrik 453 (DIS-fradrag, anden fart)
 5. Afslut med Godkend

Du har nu rettet din forskudsopgørelse. 

Oplys om dine fradrag, din lønindkomst og sødage

Du får et forhøjet sømandsfradrag, hvis skibet du arbejder på, opfylder følgende 3 betingelser: 

 • Skibet sejler uden for begrænset fart 
 • Skibet har en bruttotonnage på 500t eller derover 
 • Skibet anvendes ikke til regelmæssig passagersejllads mellem havne i EU/EØS-medlemsstater 

Det forhøjede sømandsfradrag gælder ikke for ansatte på sandsugere og andre uddybningsfartøjer, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer, der er indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20t eller derover. 

Hvis du opfylder betingelserne for det forhøjede sømandsfradrag, skal du selv rette din forskudsopgørelse. 

Sådan retter du sømandsfradraget til det forhøjede fradrag

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Find sømandsfradraget i felt 453 (DIS-fradrag, anden fart)
 3. Ret beløbet til 105000 og vælg Næste
 4. Notér antallet af sødage på DIS-skibet i felt 741. Antallet af sødage er alle de dage, du er ansat på skibet og ikke blot de dage, du er ombord. Fx tæller feriedage med. 
 5. Afslut med Godkend 

Du har nu rettet din forskudsopgørelse. 

Ret sømandsfradraget og oplys om sødage

Som ansat på DIS-skib i begrænset fart skal du ikke betale skat af den indkomst, du optjener på skibet. Du skal betale skat af anden indkomst, hvis du har et andet arbejde ved siden af. 

Du er ansat på et DIS-skib i begrænset fart, hvis skibet sejler fra en dansk havn til en udenlandsk havn, hvor sejlruten er under 50 sømil. Skibet er enten: 

 • Færgen mellem Helsingør-Helsingborg
 • Færgen mellem Ystad-Rønne
 • Færgen mellem Rødby-Puttgarden
 • Færgen mellem Gedser-Rostock

Som ansat på et DIS-skib i begrænset fart, får du ikke sømandsfradrag. 

Du får i stedet fradrag for følgende: 

 • Kørsel, hvis du har mere end 24 km til arbejde (12 km pr. vej) 
 • Kontingent til fagforening
 • Indbetaling til A-kasse og lønsikring 
 • Efterlønsbidrag 

Læs mere om satserne og betingelserne for kørselsfradrag (befordringsfradrag).

Læs mere om satserne og betingelserne for fradrag for fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse.

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv det samlede fradrag for fagforening, kørsel, A-kasse, lønsikring og efterløn i felt 419 (Fradrag for fiskere, DIS begrænset fart mv.). 
 3. Skriv din lønindkomst i felt 508 (DIS-indkomst, begrænset fart) 
 4. Notér antallet af sødage i felt 743 (Antal DIS-dage, begrænset fart). Antallet af sødage er alle de dage, du er ansat på skibet og ikke blot de dage, du er ombord.
 5. Afslut med Godkend 

Du har nu rettet din forskudsopgørelse.

Oplys om dine fradrag, din lønindkomst og sødage

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv det samlede fradrag for fagforening, kørsel, A-kasse, lønsikring og efterløn i felt 419 (Fradrag for fiskere, DIS begrænset fart mv.). Kontingent for fagforening skal fordeles ud på antal dage, du har arbejdet på et DIS-skib. 
 3. Skriv resten af kontingentet for fagforening i felt 458 (Fagligt kontingent) 
 4. Skriv din lønindkomst i felt 508 (DIS-indkomst, begrænset fart) 
 5. Notér antallet af sødage i felt 743 (Antal DIS-dage, begrænset fart). Antallet af sødage er alle de dage, du er ansat på skibet og ikke blot de dage, du er ombord. Fx tæller feriedage med. 
 6. Skriv din øvrige indkomst ind i de pågældende felter: Løn i felt 201 og SU eller dagpenge i felt 353
 7. Afslut med Godkend 

Du har nu rettet din forskudsopgørelse.

Oplys om dine fradrag, din lønindkomst og sødage

Når du sejler under DIS-­ordningen og er på nettohyre, opnår du ingen direkte skattebesparelse af dine individuelle fradrag:

 • Indbetalinger på privattegnede pensionsordninger
 • Negativ nettokapitalindkomst (fx renteudgifter)
 • Ligningsmæssige fradrag (fx børnebidrag, gaver, servicefradrag)

Du kan i stedet få udbetalt et månedligt eller årligt kompensationsbeløb, som svarer til skatteværdien af dine uudnyttede individuelle fradrag. Du får ikke kompensation for skatteværdien af fradrag, der gælder alle sømænd (fx sømandsfradraget og personfradraget), idet disse allerede er indregnet i din nettohyre.

Du skal ansøge hos Udligningskontoret for Dansk Søfart for at få din kompensation. De anvender rubrik 54 på din årsopgørelsen til at beregne et eventuelt kompensationsbeløb til dig. 

Udligningskontoret for Dansk Søfart er etableret af Danske Rederier til at administrere, beregne og kontrollere skattekompensationsbeløb for dig som DIS-­sømand. 

Som ansat på et DAS-skib uden for begrænset fart, får du automatisk et årligt sømandsfradrag. Sømandsfradraget erstatter almindelige lønmodtagerfradrag (fx fradrag for kørsel, kontingent til a-kasse og fagforening) med undtagelse af efterlønsbidraget.

Hvis du ikke er ansat på et skib hele året, bliver fradraget forholdsvis sat ned. Det betyder, at hvis du fx kun arbejder på et skib halvdelen af året, så får du sømandsfradrag for 6 måneder. Til gengæld kan du få almindelige fradrag for de perioder, du arbejder andre steder. 

Satserne for sømandsfradrag er: 

 • Almindeligt sømandsfradrag: 56.900 kr.
 • Forhøjet sømandsfradrag: 105.000 kr. 

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv din lønindkomst i felt 272 (Sø-indkomst)
 3. Notér antallet af sødage på DAS-skibet i felt 717 (sødage). Antallet af sødage er alle de dage, du er ansat på skibet og ikke blot de dage, du er ombord. Fx tæller feriedage med. 
 4. Afslut med Godkend 

Du har nu rettet din forskudsopgørelse.

Ret sømandsfradraget og oplys om sødage

Du får et forhøjet sømandsfradrag, hvis skibet du arbejder på: 

 • Sejler uden for begrænset fart 
 • Har en bruttotonnage på 500t eller derover 
 • Ikke anvendes til regelmæssigt passagersejllads mellem havne i EU/EØS-medlemsstater 

Det forhøjede sømandsfradrag gælder ikke for ansatte på sandsugere og andre uddybningsfartøjer, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer, der er indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20t eller derover. 

Hvis du opfylder betingelserne for det forhøjede sømandsfradrag, skal du selv rette din forskudsopgørelse. 

Sådan retter du sømandsfradraget til det forhøjede fradrag

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Find sømandsfradraget i felt 453 (DIS-fradrag, anden fart)
 3. Ret beløbet til 105000 og vælg på Næste
 4. Afslut med Godkend 

Du har nu rettet din årsopgørelse. 

Ret sømandsfradraget 

Arbejder du på et skib registreret Dansk Almindeligt Skibsregister (DAS) i begrænset fart, får du ikke sømandsfradrag. 

Begrænset fart er:

 • Skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.
 • Skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lignende.
 • Skibe uden egne fremdrivningsmidler.
 • Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.
 • Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, som giver mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

I stedet for sømandsfradraget får du almindelige arbejdsrelaterede fradrag. 

Læs mere om dine arbejdsrelaterede fradrag som fx fradrag for kørsel.

Du skal sørge for at ændre din forskudsopgørelse, hvis du i løbet af året skifter mellem at arbejde på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregistrer (DIS) eller Dansk Almindeligt Skibsregister (DAS).

Vi fordeler dine fradrag på de dage, du har arbejdet på et skib registreret i DIS eller DAS. 

Se og ret din forskudsopgørelse

Hvis du arbejder på et udenlandsk skib, herunder fiskefartøjer, borerigge- og platforme, skal du være opmærksom på:

 • Om du arbejder i et land, Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med. Det kan have indflydelse på beskatningen af din indkomst og skal derfor registreres i TastSelv. Se hvilke lande Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med i Den juridiske vejledning
 • At din indkomst ikke automatisk indberettes til os, men at du selv har pligt til at oplyse indkomsten på din forskudsopgørelse i TastSelv.
 • At din indkomst oplyses og godkendes på din årsopgørelse. 

Kontakt os på 72 22 28 93

Disse arbejdssituationer og skatteforhold er ikke enkle, men vi sidder klar til at vejlede dig på telefon 72 22 28 93. 

Når du ringer, skal du have følgende oplysninger klar:

 • Fartøjets IMO nr.
 • Hvilke opgaver fartøjet udfører
 • Hvor i verden fartøjet/besætningen udfører opgaverne
 • Om der skal betales skat i andre lande
 • Gem dokumentation for betalingen (fx det norske Skatteoppgjør)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning