Når du handler med kryptovaluta, gælder der særlige regler for, hvordan du skal opgøre dine handler. Det er vigtigt, at du kender reglerne, inden du oplyser dine gevinster og tab til os.

Gevinster beskattes som udgangspunkt ligesom din løn (dog uden am-bidrag på 8 %), fordi de indgår som personlig indkomst. Personlig indkomst er afhængig af dine konkrete indkomstforhold, og gevinst på krypto kan medføre en skat på op til 53 %.

Du kan få fradrag for tab, hvilket udgør 26 % af dit tab.

Når du som privatperson køber og sælger kryptovaluta, anses det som hovedregel som spekulation. Det vil sige, at kryptovalutaen er købt med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg.

Når du sælger eller veksler (afstår) kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en gevinst eller et tab.

I enkelte tilfælde skal du opgøre gevinst og tab, selvom du endnu ikke har solgt eller vekslet din kryptovaluta. Det gælder fx ved handel med visse stablecoins.

Læs mere om stablecoins her.

Sådan beregner du gevinst og tab

Når du handler med kryptovaluta, har du med stor sandsynlighed både haft gevinst og tab i løbet af året. Du skal opgøre gevinst og tab hver for sig, og derfor må du som udgangspunkt ikke modregne tabet fra én handel i gevinsten fra andre handler.

Det betyder, at du ikke må trække et tab fra en gevinst. Derfor skal du oplyse de samlede gevinster og det samlede tab i to forskellige rubrikker på din årsopgørelse.

Brug FIFO-princippet

Gevinst og tab beregnes som forskellen mellem købspris og salgspris. Du skal som udgangspunkt beregne gevinst og tab efter FIFO-princippet (First In First Out).

FIFO-princippet betyder, at de kryptovaluta, du køber først, også er dem, der sælges først. Det gælder, uanset hvilken vekslingstjeneste eller wallet du har solgt eller vekslet fra, fordi dine beholdninger anses som én samlet beholdning.

Det betyder, at hvis du fx køber 8 Ethereum i april samt 5 Ethereum i maj, og du vil sælge 4 Ethereum i juni, skal du bruge købsprisen for de første 4 Ethereum, du købte i april til at beregne gevinst og tab.

Vær opmærksom på, at selvom du kun har lavet 1 handel, kan den godt bestå af flere underliggende handler. I disse tilfælde skal du også benytte FIFO-princippet.

Se eksempel på beregning: Handler med én type kryptovaluta

Markus har ikke handlet med krypto før. Men i år laver han 2 køb og 2 salg af Bitcoin (BTC) mod DKK.

Køb 1 i januar = 1 BTC til kurs 1.000 svarende til 1.000 kr.

Køb 2 i februar = 1 BTC til kurs 1.500 svarende til 1.500 kr.

Markus har i alt 2 BTC i sin beholdning.


Salg 1

I marts sælger Markus 0,5 BTC til kurs 1.600 svarende til 800 kr.

Først skal han beregne købsprisen for de første 0,5 BTC, han købte i Køb 1.

Køb 1 = 1.000 kr. pr. BTC.

Køb 1 deles op, da han kun sælger halvdelen:

Købspris:   1.000 kr.
x 0,5 BTC
  = 500 kr.
Gevinst:
(salgspris - købspris)
 
800 kr.
- 500 kr.
  = 300 kr.

Salg 2 (består af 2 beregninger)

I april sælger Markus sine resterende 1,5 BTC til kurs 1.200 svarende til 1.800 kr.

For at beregne gevinst/tab skal han anvende:

 • De resterende 0,5 BTC fra Køb 1
 • Hele Køb 2

Beregning 1:

Først skal han beregne købsprisen for de første 0,5 BTC i Køb 1.

Købspris:   1.000 kr.
x 0,5 BTC
  = 500 kr.

Dernæst skal han beregne salgsprisen for de 0,5 BTC fra Køb 1.

Salgspris:
(kursen)  
   
1.200 kr.
x 0,5 BTC
  = 600 kr.
Gevinst:
(salgspris - købspris)
 
600 kr.
- 500 kr.
  = 100 kr.

Beregning 2:

Nu skal han beregne købsprisen for 1 BTC i Køb 2.

Køb 2 = 1.500 kr. pr. BTC.

Dernæst skal han beregne salgsprisen for 1 BTC i Køb 2.

Salgspris:
(kursen)  
   
1.200 kr.
x 1 BTC
  = 1.200 kr.
Tab (salgspris-købspris):   1.200 kr.
- 1.500 kr.
  = - 300 kr.

Markus’ samlede opgørelse:

Gevinster:   300 kr.
+ 100 kr.
  = 400 kr.

Gevinster skal han oplyse i rubrik 20.

Tab:    
  = - 300 kr.

Tab skal han oplyse i rubrik 58.

 

Hvis du bruger én type kryptovaluta som betaling for en anden type

Hvis du bruger én type kryptovaluta (fx bitcoins) som betaling for køb af en anden type kryptovaluta (fx ripples), har du solgt bitcoins for at købe ripples. Du skal derfor også opgøre gevinst og tab ved salget af bitcoins efter FIFO-princippet.

Se eksempel på beregning: Handler med flere typer kryptovaluta

Ahmed har købt 2 Bitcoins (BTC) i januar til 1.000 kr. pr. stk., og 1 BTC i februar til 2.000 kr.

I marts køber han 10 ripples (XRP) og bruger 2 af sine BTC som betaling for disse.

Det betyder, at han har solgt 2 BTC for at købe 10 XRP. På handelstidspunktet er værdien af BTC steget, så han får 5.000 kr. pr. stk.

Da han skal opgøre efter FIFO-princippet, skal han bruge de 2 BTC, han købte i januar.


Salg 1

Købspris for 2 BTC:     
1.000 kr.
x 2 BTC
  = 2.000 kr.
Salgspris for køb af 10 XRP:     
5.000 kr.
x 2 XRP
  = 10.000 kr.
Gevinst:
(salgspris - købspris)
 
10.000 kr.
- 2.000 kr.
  = 8.000 kr.

Gevinsten skal han oplyse i rubrik 20.


Salg 2 

Ahmed bruger senere sine 10 XRP som betaling for 1 BTC.

På handelstidspunktet er værdien for XRP faldet, så han får 500 kr. pr. stk. Købsprisen på de 10 XRP svarer til salgsprisen på hans 2 BTC, som i dette eksempel er 10.000 kr.

1 XRP har derfor en værdi af 1.000 kr. pr. stk.

Købspris for 10 XRP:     
1.000 kr.
x 10 XRP
  = 10.000 kr.
Salgspris for køb af 1 BTC:

   
500 kr.
x 10 BTC
  = 5.000 kr.
Tab:
(salgspris - købspris)
 
5.000 kr.
- 10.000 kr.
  = - 5.000 kr.

Tabet skal han oplyse i rubrik 58.

Hvis du ikke har fx Ethereum i din beholdning, men du køber 10 Ethereum samtidig og sælger dem af flere omgange inden for samme indkomstår, må du gerne modregne tab i gevinst. Men det forudsætter, at du ikke køber nye Ethereum mellem dine salg, samt at de gevinstgivende salg er lavet i samme indkomstår som de tabsgivende salg.

Det betyder, at hvis du fx sælger 3 stk. med gevinst og 3 stk. med tab i samme indkomstår, skal du lave en nettoberegning. Et nettotab kan ikke fradrages i den personlige indkomst, men skal oplyses i rubrik 58 på årsopgørelsen.

Du kan ikke modregne tab i gevinst mellem forskellige slags kryptovalutaer købt af flere omgange og solgt i samme indkomstår.

Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94.

Læs nærmere om opgørelse af gevinst (Den juridiske vejledning)

Læs relevant afgørelse

Spekulationstab på krypto ej personlig indkomst (SKM2022.583.SR)

Du kan få fradrag for dine udgifter ved køb og salg med kryptovaluta, hvis dine udgifter kan knyttes direkte til selve købet eller salget.

Udgifter i forbindelse med interne overførsler mellem fx egne wallets, udgifter til skatteberegningsrapporter mv. er ikke tilknyttet konkrete handler med kryptovaluta. Disse udgifter kan du derfor ikke få fradrag for.

Når hensigten med dit køb af kryptovaluta er at opnå en gevinst, kaldes det spekulation. Som hovedregel anses handel med kryptovaluta som spekulation, og du skal derfor oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse, når du sælger.

I tvivlstilfælde laver vi en helhedsvurdering, hvor vi ser på forskellige omstændigheder ved købet.

Det kan fx være:

 • Hvad har du købt - fx bitcoins?
 • Hvad er anvendelsesmulighederne?
 • Er det egnet til spekulation - fx at der er kursstigning eller kursfald?
 • Er det muligt at sælge med gevinst?
 • Hvad er din hensigt med købet?
 • Er du ejeren af det købte?

Læs nærmere om spekulation (Den juridiske vejledning)

Vi anbefaler, at du kontakter os og får et bindende svar med en konkret vurdering, hvis du er i tvivl. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvad salget af kryptovaluta konkret betyder for din skat.

Hvis du har solgt i løbet af i år

Sælger du kryptovaluta i løbet af i år og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af gevinsten ved salget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Log på og ret din årsopgørelse

Når du har opgjort dine handler for året, skal du oplyse resultaterne på din årsopgørelse. Du skal skrive dine samlede gevinster og dit samlede tab i to forskellige rubrikker:

 • Skriv gevinster i rubrik 20.
 • Skriv tab i rubrik 58.

Fristen for at oplyse dine resultater på årsopgørelsen er 1. maj året efter, du har solgt eller vekslet kryptovaluta.

Sådan skriver du gevinster i rubrik 20:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Gå til rubrik 20 (Anden personlig indkomst). Hvis du ikke har udfyldt rubrikken før, finder du den under Anden indkomst og dernæst Fradrag.
 4. Skriv dine samlede gevinster.
 5. Vælg Næste nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Sådan skriver du tab i rubrik 58:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Gå til rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Hvis du ikke har rubrik 58 på din årsopgørelse, skal du kontakte os og anmode om at få den åbnet.
 4. Skriv dine samlede tab.
 5. Vælg Næste nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Hvis du har solgt i tidligere år

Har du solgt kryptovaluta i tidligere år uden at skrive gevinst eller tab på din årsopgørelse, skal du rette årsopgørelsen for det pågældende år.

Læs mere om at rette tidligere årsopgørelser her.

Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94.

Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du oplyse, hvad du forventer at få af gevinst og tab på din forskudsopgørelse.

Oplysningerne på din forskudsopgørelse bliver ikke automatisk overført til din årsopgørelse. Du skal derfor altid sørge for, at din årsopgørelse også er opdateret. 

 • Skriv dine forventede gevinster i felt 250.
 • Skriv dine forventede tab i felt 449.

Sådan skriver du gevinster i felt 250:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Forskudsopgørelsen
 3. Gå til felt 250 (Anden personlig indkomst). Hvis du ikke har udfyldt feltet før, finder du det under Andre felter og dernæst Indkomst. Du kan også søge efter feltet i Søg felt.
 4. Skriv dine forventede gevinster.
 5. Vælg Beregn nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Sådan skriver du tab i felt 449:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Forskudsopgørelsen
 3. Gå til felt 449 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Hvis du ikke har udfyldt feltet før, finder du det under Andre felter og dernæst Fradrag. Du kan også søge efter feltet i Søg felt.
 4. Skriv dine forventede tab.
 5. Vælg Beregn nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Når du køber og sælger kryptovaluta, bør du gemme en række oplysninger som dokumentation til din opgørelse af gevinst og tab.

Det kan fx være oplysninger som:

 • Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag. Tag fx screenshots eller hent CSV-filer.
 • Mails og anden korrespondance
 • Oplysninger om udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet provider)
 • Aftalegrundlag med udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet)
 • Oplysninger om nummeret på din virtuelle tegnebog, det vil sige den offentlige kode
 • Gældende aftalegrundlag på købstidspunktet og eventuelle efterfølgende ændringer
 • Udskrift af dine løbende beholdninger af kryptovaluta
 • Kontoudskrifter fra dine bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta
 • Udskrift af dine løbende transaktioner
 • Eventuel anden relevant dokumentation for dit køb og salg, der kan dokumentere dit ejerskab
 • Indsætninger og hævninger (Når vi modtager transaktionsoversigterne for indsætninger/deposits og hævninger/withdrawals af anvendte vekslingstjenester og wallets, skal det være muligt at følge transaktionerne til og fra afsenderne)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.