Har du fået tildelt kryptovaluta som staking rewards, eller har du modtaget krypto ved mining? Så skal du betale skat af værdien eller overskuddet.

Læs reglerne for de forskellige typer her.

Oplys gevinst og tab på din årsopgørelse  

Kryptovaluta tildelt som staking rewards er som udgangspunkt skattepligtig på det tidspunkt, du har modtaget dem i din beholdning og kan bruge dem.

Du skal derfor beregne værdien af dine staking rewards på tildelingstidspunktet. De tildelte kryptovalutaer beskattes som personlig indkomst, og du skal oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Hvis du beholder de tildelte kryptovalutaer med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg, udgør dette som udgangspunkt spekulation. Du skal derfor oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem.

Læs mere om spekulation her under overskriften Opgør dine handler.

Hvis du sælger dine tildelte kryptovalutaer, skal du opgøre, om du har fået gevinst eller tab efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af kryptovaluta.

Læs mere om FIFO-princippet her under overskriften Opgør dine handler.

Læs relevant afgørelse

Kryptostaking - rebase rewards (SKM2022.323.SR)

Hvis du modtager kryptovaluta ved mining, vil der som udgangspunkt være tale om en hobbyvirksomhed. Det skyldes, at omkostningerne ved mining typisk vil være meget store.

Overskud ved mining beskattes som personlig indkomst, og du skal oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse. Underskud er ikke fradragsberettiget.

Du kan læse mere om hobbyvirksomhed under afsnittet Ikke-erhvervsmæssig virksomhed på siden Afklar virksomhedens skatteforhold.

Du kan også læse mere om hobbyvirksomhed i Den Juridiske Vejledning: Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed).

Læs relevant afgørelse

Kryptovaluta erhvervet ved mining (SKM 2019.7.SR)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.