Har du fået tildelt eller modtaget krypto som airdrops, hardfork eller som en gave? Så kan det være, du skal betale skat af værdien. Læs reglerne for de forskellige typer her.

Oplys gevinst og tab på din årsopgørelse  

Tilfældig tildeling af kryptovaluta

Får du tildelt kryptovaluta gratis som airdrops, anses kryptovalutaen for at være modtaget som en form for reklamegave, der er skattepligtig.

Du oplyser værdien af gaven på din årsopgørelse i rubrik 20 (Anden personlig indkomst).

Hvis du efterfølgende sælger kryptovaluta, du har modtaget som reklamegave, skal den skattemæssige konsekvens af en gevinst eller et tab vurderes konkret. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os eller anmoder om et bindende svar.

Tildeling af kryptovaluta på baggrund af en bestemt valuta

Får du tildelt kryptovaluta gratis som følge af en hardfork, fordi du ejer en bestemt kryptovaluta, anses den tildelte kryptovaluta for anskaffet med samme hensigt som den oprindeligt anskaffede kryptovaluta.

Eksempel: Du får tildelt 1 bitcoin cash gratis, fordi du ejer 1 bitcoin. Hvis din hensigt med købet af din bitcoin er spekulation, vil hensigten med den tildelte bitcoin cash også anses som spekulation. Vil du efterfølgende sælge din bitcoin cash, skal du derfor opgøre en gevinst efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af bitcoin cash.

Du skal først betale skat af din tildelte hardfork, når du sælger den. Anskaffelsessummen er 0 kr. for den tildelte hardfork, og derfor vil et salg heraf altid resultere i en gevinst, der svarer til salgsprisen.

Hvis du efterfølgende køber flere af den type kryptovaluta, du oprindeligt fik tildelt, anvendes FIFO-princippet. Det indebærer, at der kan realiseres såvel gevinst som tab, fordi de først anskaffede kryptovalutaer anses for at være solgt først. 

Læs mere om FIFO-princippet her under overskriften Opgør dine handler.

Tildeling af kryptovaluta som gave

Kryptovaluta modtaget som en lejlighedsgave til fx fødselsdag, konfirmation, jubilæer eller lignende er som udgangspunkt skattefri, hvis gaven har en beskeden værdi. Hvis lejlighedsgaven er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven i rubrik 20 (Anden personlig indkomst) på din årsopgørelse.

Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os.

Udgør gaven ikke en lejlighedsgave, vil gaven være skattepligtig uanset dens værdi.

Læs evt. mere om spekulation og gaver i afsnittet Spekulationshensigten kan opgives i Den juridiske vejledning

Læs relevant afgørelse

Afståelse af kryptovaluta modtaget som gave (SKM 2019.78.SR)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.