Opdateret
23 Sep 2022 12:16
Type
Information
Driftslog
Skatteoplysninger (R75) + SA Pro
Meddelelse

Udgivelsen vedrører rettelse på teksten for indeks 3500103 for indkomstår 2020-2022 og vil være i produktion d. 23.september 2022:

Ændringen på teksten går:

Fra: Oplysningsseddel vedr. udenlandsk pensionsordning (fejlbehæftet)

Til: Oplysningsseddel vedr. udenlandsk pensionsordning (Ej godk. ordning)