Dato for udgivelse
26 Sep 2022 09:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Aug 2022 09:23
SKM-nummer
SKM2022.455.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-2238/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter, salg
Resumé

T var tiltalt for som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed at have solgt 3.175 stk. kategori A, Alu M3 og 96 stk. kategori C, Plast M3 løse pantetiketter til en virksomhed, selvom ingen andre end Dansk Retursystem A/S må sælge eller på anden måde overdrage selvklæbende pantetiketter.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3)

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.4.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer (red. cpr. nr. fjernet)

Anklageskrift er modtaget den 7. juli 2021.

Afgørelse truffet af Byretsdommeren

Helle Hjeml Poulsen

T er tiltalt for overtrædelse af

pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3, (dagældende § 106, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3),

ved som indehaver af enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed, cvr.nr. ...11, at have solgt 3.175 stk. kategori A, Alu M3, og 96 stk. kategori C, Plast M3 løse pantetiketter til G2-virksomhed i Y1-by, selvom ingen andre end Dansk Retursystem A/S må sælge eller på anden måde overdrage selvklæbende pantetiketter.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

T er udeblevet under sagen. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

T er udeblevet uden at indsende dokumentation for lovligt forfald. Retten anser derfor T for at have tilstået det forhold, som han er tiltalt for.  

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten T skyldig i den tiltale, der er rejst, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1. 

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3 (dagældende § 106, stk. 1, nr. 18, jf. § 28, stk. 3). 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

T skal betale sagens omkostninger.