På denne side kan du se, hvilke reparationer og ombygninger du kan foretage på din bil, uden det får betydning for registreringsafgiften. Du kan også se eksempler på, hvornår der skal betales ny registreringsafgift, fordi en bil har mistet sin afgiftsmæssige identitet som følge af en reparation eller ombygning.

Det er altid en konkret vurdering, om en bil er repareret eller ombygget så meget, at der skal betales ny registreringsafgift. Derfor er det ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvilke dele der må udskiftes alene eller i kombination med hinanden.  

Nedenfor kan du se:

 • hvad du må ændre, uden du skal betale ny registreringsafgift (grøn kategori)
 • hvad du muligvis må ændre, uden du skal betale ny registreringsafgift (gul kategori)
 • hvad du ikke må ændre, hvis du vil undgå at betale ny registreringsafgift (rød kategori).

Du kan også se en række eksempler på, hvad konkrete ændringer ved en bil har af betydning for, om bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

En bils afgiftsmæssige identitet er de oplysninger om bilen, der lå til grund for beregningen af registreringsafgiften, da bilen oprindeligt blev registreret i Motorregistret.

Hvis bilen senere ændres ved ombygning eller reparation, vil det i nogle tilfælde kunne føre til, at bilen ikke længere har den samme afgiftsmæssige identitet, og derfor skal der betales registreringsafgift igen.

Når bilen mister sin afgiftsmæssige identitet, går den registreringsafgift, der tidligere er betalt for bilen, tabt, fordi den oprindelige bil ikke længere eksisterer i afgiftsmæssig sammenhæng. Det betyder, at der skal betales registreringsafgift igen, hvis bilen fortsat skal være indregistreret i Danmark.

Tab af afgiftsmæssig identitet kaldes også ID-tab.

Som hovedregel skal der betales ny registreringsafgift for en bil, hvis den efter ombygning eller reparation har mistet sin oprindelige afgiftsmæssige identitet. Ejeren skal betale den nye registreringsafgift, inden bilen tages i brug efter ændringen.

Det er muligt at reparere eller genopbygge en bil, uden det får betydning for bilens afgiftsmæssige identitet. Det gælder, hvis bilen er beskadiget på grund af tæring, slitage eller lignende, og hvis reparationen er omfattet af de særlige regler i registreringsafgiftsloven om løbende almindelig vedligeholdelse. Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt. Du kan læse om betingelserne i Den juridiske vejledning eller i Motorstyrelsens nyhedsbrev om afgiftsmæssigt identitetstab for biler

Hvis du er i tvivl, om en reparation eller ombygning fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, er det en god idé at kontakte Motorstyrelsen for nærmere vejledning eller bede om et bindende svar, før du foretager ændringerne. Du modtager normalt et svar inden for 3 måneder.

Læs mere om reglerne i Motorstyrelsens nyhedsbrev om afgiftsmæssigt identitetstab for biler

Du må altid udskifte en del med en tilsvarende del


Du må altid udskifte en del med en tilsvarende del med samme specifikationer som originaldelen. Har en del fx samme dimensioner og egenskaber som originaldelen, vil den have de samme specifikationer. Det er uden betydning, om den nye del er original eller uoriginal. Dette gælder dog ikke for chassis og karrosseri, hvor ændringer altid medfører et afgiftsmæssigt identitetstab. Er du i tvivl, bør du kontakte Motorstyrelsen.

Bemærk, at bilen skal kunne godkendes ved syn hos en synsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, for lovligt at kunne anvendes på Færdselslovens område.

Bemærk, at ændringer, der vedrører styretøj, bremser, motor eller bærende elementer, altid indebærer, at bilen skal fremstilles til syn. Ved synet skal der fremlægges en fornøden teknisk dokumentation, før bilen kan godkendes med ændringerne. Selv om ændringerne ikke kræver syn og godkendelse (fx montering af ekstralygter eller udskiftning af sæde), så forudsætter det, at de tekniske krav i Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for køretøjer er opfyldt. Du kan læse mere om reglerne for Detailforskrifter for køretøjer i Færdselsstyrelsens Vejledning om syn af køretøjer, hvor der i afsnit 18.05 er angivet en hel række af disse emner.

En bil kan ombygges i et sådant omfang, at en synsvirksomhed foretager en såkaldt teknisk årgangsbestemmelse. En sådan bil betegnes også som en sammensat bil.

Det er typisk nødvendigt, når ældre biler ombygges med andet hjulophæng, styretøj, motorkonfiguration, og der er fortaget ændringer af bærende dele på chassiset eller det selvbærende karrosseri.

Disse ombygninger er typisk meget omfattende og vil i forbindelse med syn kræve særskilt dokumentation for ombygningen i form af prøvningsrapport fra en godkendt prøvningsinstans. I forbindelse med denne godkendelse sker der en vægtning af de enkelte komponenter, og ud fra vægtningen beregnes bilens tekniske årgang.

Der sker altid et afgiftsmæssigt identitetstab ved en teknisk årgangsændring, hvis dette sker, efter bilen er blevet afgiftsberigtiget.

Ønsker du at vide mere om teknisk årgangsbestemmelse, kan du læse mere i bekendtgørelse om prøvningsinstanser, afsnit K.9.

Eksempler på teknisk årgangsbestemmelse

1932 Ford B ombygges med:

 • Chevrolet 5,7 liter fra 1980 (250 hk)
 • Chevrolet-topstykke fra 2018
 • Opel-forhjulsophæng fra 1968
 • Jaguar-baghjulsophæng fra 1968
 • Opel- og Jaguar-bremser fra 1968
 • ændring af bærende dele i form af forstærkning af det oprindelige chassis.

En bil med ovenstående ombygning vil få en teknisk årgangsbestemmelse, som fx ender på årgang 1975. Der vil herefter skulle fastsættes en nypris, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Denne nypris kaldes en teknisk nypris og vil være en teknisk beregning af nyprisen på en tilsvarende bil, som hvis denne kunne købes ved forhandleren i 1975.

1932 Ford B ombygges med:

 • Ford-motor 3,9 liter fra 1952 (110 hk)
 • bremser fra en nyere Ford-model.

Denne ombygning vil ikke kræve en teknisk årgangsbestemmelse, men bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. Motorstyrelsen vil fastsætte en nypris, som om det havde været muligt at købe en sådan bil hos en forhandler i 1932. Den fastsatte nypris danner rammen for afgiftsberegningen.

Hvorvidt køretøjet skal have en teknisk årgangsbestemmelse, afhænger af typen og mængden af ændringer, der foretages. For at se den fulde forklaring, henviser vi til Færdselsstyrelsens Vejledning om syn af køretøjer, hvori afsnittet Sammensat bil indeholder kriterierne for, hvornår der skal foretages en teknisk årgangsbestemmelse, og til bekendtgørelse om prøvningsinstanser, afsnit K.9, hvori det fremgår konkret, hvordan den tekniske årgang beregnes.

Grøn kategori er en liste over de ændringer, som efter Motorstyrelsens vurdering ikke fører til, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet. Du vil derfor ikke skulle betale registreringsafgift som følge af foretagne ændringer, hvis ændringerne er omfattet af den grønne kategori. Det har heller ikke betydning for den afgiftsmæssige identitet, om ændringer foretages på samme tid, eller hvor mange ændringer der foretages.

Den grønne kategori består overvejende af komponenter, der relaterer sig til, at bilen er brugbar i hverdagen. Dette gælder både selve brugen samt driftssikkerheden og dele relateret til vedligehold.

Hvis en bil ombygges til handicapbrug, vil det aldrig medføre afgiftsmæssigt identitetstab, når indretningen er nødvendig for førerens handicap. Hvis ændringen ikke er nødvendig for førerens handicap, kan der være tale om et afgiftsmæssigt identitetstab. Der skal dog ikke betales registreringsafgift af særskilt monteret betjeningsudstyr samt særskilte udgifter til eventuel læsserampe til kørestol, ekstra isolering, beklædning og varmeanlæg, når bilen indkøbes til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Er du i tvivl om, hvorvidt en ændring fører til krav om betaling af ny registreringsafgift, er det en god idé at få et bindende svar fra Motorstyrelsen. Du modtager normalt et svar inden for 3 måneder.

Grøn kategori

Eftermontering af:
 • tilkoblingsanordning (anhængertræk)
 • relæer i ledningsnet
 • sikkerhedsseler
 • solskærm
 • tonede ruder
 • varmetråde i bagruden
 • instrumenter
 • klimaanlæg
 • infotainment-skærme
 • navigationsanlæg
 • elektrisk bagklap
 • elbenzinpumpe
 • musikanlæg
 • læsserampe
Ombygning af:
 • motorens tændingsanlæg
Ompolstring af:
 • interiør (fx sæder, dørsider og bagagerum), stof- og vinyltag og udvendige bagsæder
Reparation af:
 • chassis, karrosseri eller stel som følge af tæring og slitage ved brug af skarringsdele
Udskiftning af:
 • dæk til anden størrelse
 • fælge til anden type og størrelse, hvis de kan monteres på eksisterende hjulnav
 • ruder, fx til tonede ruder
 • ladbund i pickup-trucks
 • lygter til andet design, men som kan monteres uden ændring af karrosseriet
Ændring af:
 • elanlæg fra 6 volt til 12 volt
 • dynamo til generator
 • interiørfarve, lakering, foliering og staffering
 • strømforsyning fra jævnstrøm til vekselstrøm

Gul kategori er en liste over ændringer, som kræver en nærmere vurdering i det enkelte tilfælde. Der er tale om en samlet vurdering af alle ændringer på bilen. Det har derfor betydning for vurderingen, om du har dokumentation for ændringerne. Se afsnit om dokumentation nedenfor.

Du må udskifte, ændre og eftermontere alle dele i grøn kategori sammen med én del fra gul kategori - også i kombination med hinanden - uden, at du skal betale ny registreringsafgift. Men hvis du kombinerer grønne dele med to dele fra gul kategori, kan du risikere, at bilen anses for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet, og der vil derfor skulle betales en ny registreringsafgift.

Mange af ændringerne i gul kategori vil kunne foretages i forbindelse med den almindelige løbende vedligeholdelse, hvor det er nødvendigt at udskifte eller ændre en del, fordi den er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende.

Når du foretager ændringer som led i den almindelige løbende vedligeholdelse, skal du overholde betingelserne i registreringsafgiftslovens § 7 a, hvis du vil være sikker på, at du ikke skal betale ny registreringsafgift:

 • Du må foretage én enkeltstående ændring i gul kategori inden for 12 sammenhængende måneder.
 • Foretager du to eller flere ændringer fra den gule kategori inden for 12 sammenhængende måneder, kan det betyde, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet, så der skal betales ny registreringsafgift for bilen. 

Hvis du foretager ændringer fra den gule kategori som ombygning og ikke som løbende vedligeholdelse, kan det betyde, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. Det vil dog komme an på en konkret vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt en ændring fører til ny registreringsafgift, er det en god idé at få et bindende svar fra Motorstyrelsen. Du modtager normalt et svar inden for 3 måneder.

Gul kategori

Eftermontering af:
 • motorvarmer
  • Du må gerne eftermontere motorvarmer. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • fartpilot
  • Du må gerne eftermontere fartpilot. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • linjevogter (lane-assist)
  • Du må gerne eftermontere linjevogter. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • parkeringssensor
  • Du må gerne eftermontere parkeringssensor. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • bakkamera
  • Du må gerne eftermontere bakkamera. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • andre sæder
  • Du må gerne eftermontere nye sæder og andre typer af sæder. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • bur
  • Du må gerne eftermontere et bur, fx til historisk motorløb. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • skærmforøger
  • Du må gerne eftermontere skærmforøgere, hvis de enten kan popnittes, limes, skrues eller på tilsvarende vis mekanisk monteres.
   Du må ikke eftermontere skærmforøgere, der skal svejses på eller fuldspartles og dermed bliver en integreret del af karrosseriet.
 • gevindundervogn eller luftundervogn
  • Du må gerne eftermontere gevind- eller luftundervogn. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • kompressor eller turbo
  • Du må som udgangspunkt gerne eftermontere kompressor eller turbo på motoren. Der vil i udgangspunktet være tale om afgiftsfritaget motortuning. Der er ingen øvre grænse for den tilladte effektforøgelse ved motortuning. Du skal være opmærksom på, at for at kunne syne bilen med den højere effekt, kan det være nødvendigt at lave en række andre ændringer på bilen. Summen af disse ændringer kan medføre, at bilen mister sin afgiftsmæssige identitet. Vi anbefaler derfor, at du anmoder om bindende svar fra Motorstyrelsen, inden du starter den type ombygning. Læs også underpunktet under gul kategori om Motortuning af eksisterende motor uden skift af væsentlige komponenter.
 • spjældhuse
  • Du må gerne udskifte til andre spjældhuse på motoren. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • spoiler eller skørter
  • Du må gerne montere spoiler eller skørter, hvis de enten kan popnittes, limes, skrues eller på tilsvarende vis mekanisk monteres.
  • Du må ikke montere spoiler eller skørter, der skal svejses på eller fuldspartles og dermed bliver en integreret del af karrosseriet.
 • styrtbøjle
  • Du må gerne eftermontere en styrtbøjle, fx bag nakkestøtterne i en cabriolet, for at øge sikkerheden. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • sænknings- eller hævningsfjedre
  • Du må gerne montere sænknings- eller hævningsfjedre. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • traction bars (ekstra reaktionsarme i hjulophæng)
  • Du må gerne montere traction bars. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • anden type udstødning
  • Du må gerne montere en anden type udstødning. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
   • Du skal være opmærksom på, at udstødningssystemet indeholder komponenter som fx katalysator, hvor der kan være særlige krav for at kunne syne bilen, ligesom der kan være støj og forureningskrav, der skal overholdes.
 • soltag
  • Du må gerne montere et soltag, der kræver et mindre ikke synspligtigt indgreb i taget. Er der tale om et større panoramatag, skyde- eller foldetag eller ekstra tagvinduer, fx som man finder det på VW Samba-busser, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • ekstra lygter
  • Du må gerne montere ekstra lygter fx tågelygter eller ekstra fjernlys. Hvis eftermonteringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
Udskiftning af:
 • karburator til indsprøjtningsanlæg
  • Du må gerne modificere motoren fra karburator til indsprøjtningsanlæg. Det kan dog også ske som en del af en større ombygning eller tuningsprojekt, hvor den samlede sum af ændringer kan medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • karburator til anden type karburator
  • Du må gerne udskifte karburator. Hvis udskiftningen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • karrosseridele, herunder paneldele, i andet materiale
  • Du må gerne udskifte karrosseridele, som kan skrues af, fx skærme og frontklap, med tilsvarende dele lavet i andre materialer fx glasfiber eller kulfiber. Hvis udskiftningen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • motor med effektforøgelse under 20 %, herunder med andet drivmiddel
  • Du må gerne skifte motoren til en anden model eller type, så længe en eventuel effektforøgelse er under 20 %. Det er også uden betydning, om der skiftes drivmiddel.
   • Du skal dog være opmærksom på, at hvis der sker en ændring i bilens brændstofforbrug og/eller CO2-udslip eller et skifte af drivmiddel, vil det have indflydelse på de periodiske afgifter. Du skal også være opmærksom på, at der ved ombygning til en eldrevet bil gælder et særligt regelsæt, som Færdselsstyrelsen administrerer. Det kan i praksis være svært at ombygge til el, uden at det medfører et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • rat på eksisterende, ændret eller ny ratstamme
  • Du må gerne udskifte rat, hvis du skruer det gamle rat af og påsætter det nye rat. Skal der ændres på ratstammen eller monteres en anden, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
Udskiftning og/eller ændring af:
 • gearkassetype (automat eller antal gear)
  • Du må gerne skifte gearkasse. Det er uden betydning, om der ændres på antal gear eller fra manuel til automatgear eller omvendt. Sker udskiftningen i forbindelse med en motorudskiftning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • kofanger(e)
  • Du må gerne afmontere din kofanger, så længe den ikke er en integreret del af karrosseriet.
  • Du må gerne skifte din kofanger, hvis den kan skrues på.
  • Du må ikke skifte din kofanger, hvis det kræver, at der skæres i karrosseriet. Den nye kofanger må heller ikke svejses eller spartles på andre chassis- eller karrosseridele.
 • for- og /eller bagaksel
  • Du må gerne udskifte for- og/eller bagaksel, hvis du ikke skærer i chassiset eller karrosseriet. Hvis du skærer i chassiset eller karrosseriet, medfører det et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • for- og/eller bagbro
  • Du må gerne udskifte for- og/eller bagbro, hvis du ikke skærer i chassiset eller karrosseriet. Du må som udgangspunkt ikke skære i chassiset eller karrosseriet. Det vil medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • styretøj
  • Du må gerne udskifte eller ændre styretøjet, hvis der er tale om at bolte noget nyt på.
  • Du må ikke ændre styretøjet fra højre- til venstrestyring eller venstre- til højrestyring.
  • Du må ikke udskifte eller ændre styretøjet, hvis det kræver, at der skæres eller svejses i karrosseriet eller chassiset.
Udskiftning, ændring eller omplacering af:
 • brændstoftank
  • Du må gerne udskifte eller omplacere brændstoftanken - også til anden type materiale. Hvis det er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
Ændring af: 
 • bremser - fx fra tromler til skiver eller større bremser med tilhørende kalibre
  • Du må gerne ændre på bremsesystemet fx fra tromle til skivebremser. Hvis ændringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • hjulnav
  • Du må gerne ændre på hjulnav fx fra 4 til 5 bolte. Du må også lave centermontering. Hvis ændringen er en del af en større ombygning, kan det medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • indsugnings- og udstødningsmanifold
  • Du må gerne ændre indsugnings- og udstødningsmanifold, men denne type ombygninger indgår oftest som en del i en større ombygning eller tuningsprojekt. Summen af ændringerne kan medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • Motortuning af eksisterende motor uden skift af væsentlige komponenter
  • Med eksisterende motor menes den motor, som bilen er afgiftsberigtiget med eller en motor af samme type.

   Motortuning er som hovedregel afgiftsfritaget, hvis der ikke ændres på motorens væsentlige komponenter. Her er motorblok, krumtap og topstykke særskilt nævnt. Hvis der ikke ændres på motorens væsentlige komponenter, er der ikke noget loft for effektforøgelse ved motortuning. I praksis er det dog sjældent muligt at gennemføre en motortuning med nævneværdig effektforøgelse, uden der også skal ændres på andre komponenter på bilen - blandt andet for at kunne få bilen godkendt ved syn. Her kan summen af ombygninger betyde, at bilen alligevel mister sin afgiftsmæssige identitet.

   Hvis der i forbindelse med motortuning ændres på motorens væsentlige komponenter (se foregående punkt), sidestilles det med et egentligt motorskifte. I så fald gælder reglen om højst 20 % effektforøgelse. Overskrides denne grænse, har bilen mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Rød kategori består af ændringer på karrosseri, chassis eller motor, som fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, fordi din bil mister sin afgiftsmæssige identitet. På en varebil registreret til godstransport vil montering af en fast eller aftagelig campingkasse på vareladet også medføre, at varebilen mister sin afgiftsmæssige identitet.

Bilen mister altid sin afgiftsmæssige identitet, hvis du:

 • foretager større ændringer på din bil
 • udskifter karrosseri eller chassis
 • udskifter motoren til en med mere end 20 % effektforøgelse

Bilen er i disse tilfælde ikke længere identisk med den oprindelige bil.

Hvis du udskifter eller ændrer dele fra den røde kategori, vil det betyde, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. Det skal registreres i Motorregistret, og du skal betale en ny registreringsafgift, da bilen ikke længere i afgiftsmæssig henseende er identisk med den bil, som oprindeligt blev afgiftsberigtiget. 

Rød kategori

Ombygning fra:
 • højre- til venstrestyring eller venstre- til højrestyring
Udskiftning af:
 • chassis
 • karrosseri
 • motor til motor med effektforøgelse over 20 %
Ændring på:
 • karrosseri ved svejsning og lignende (egentlige indgreb)
Montering af:
 • campingkasse på varebil (campingkasse må gerne monteres på personbil eller varebil, der er registreret til privat personkørsel)
 • lygter af andet design, men hvor montering kræver ændring af karrosseriet - påskruede skærme og kofangere anses i denne sammenhæng ikke som en del af karrosseriet

Du kan fx dokumentere ombygning eller reparation med fakturaer på indkøb af reservedele, værkstedsregninger eller billeddokumentation, der dokumenterer bilens tilstand på relevante tidspunkter, samt ændringer, der er registreret på bilen i Motorregistret i forbindelse med et syn.

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over mulig relevant dokumentation.

Motorstyrelsen vurderer i hver enkelt sag, om der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at der ikke skal betales ny registreringsafgift.

Hvis du køber en bil, der er ombygget eller repareret, er det altid en god idé at bede om at få dokumentation for ændringerne fra sælger. Det er vigtigt, at du spørger sælger, om bilen har fået godkendt og registreret ændringerne i Motorregistret ved et syn, og om sælger har en godkendelse fra Motorstyrelsen af, at ændringerne ikke har medført tab af afgiftsmæssig identitet. Godkendelsen kan fx være i form af et bindende svar fra Motorstyrelsen. Du modtager normalt et svar inden for 3 måneder.

Du kan hos Motorstyrelsen søge om aktindsigt i oplysninger om din bil, og du vil i så fald få adgang til de oplysninger, som findes i vores databaser og arkiver fx tidligere registreringsattester, toldattester, billedmateriale og notering om konstruktive ændringer.

Du søger aktindsigt ved at kontakte os og oplyse stel- eller registreringsnummer på den bil, det drejer sig om. Du kan søge om aktindsigt via skat.dk/tastselv. Log ind med NemID eller MitID og vælg "Aktindsigt".

Under alle omstændigheder er det som køber vigtigt at sikre sig dokumentation for, hvilke ændringer der er lavet frem til købstidspunktet. Det kan få betydning for, om du som køber hæfter for betalingen af en registreringsafgift, hvis Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Er det dokumenteret, at ændringerne er foretaget før købet, vil du som køber kun hæfte for betalingen af registreringsafgiften, hvis du vidste eller burde have vidst, at ændringerne har medført, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. Er ændringerne foretaget for mere end 10 år siden, kan det også medføre, at bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, men det kan som følge af forældelse ikke medføre, at der skal betales ny registreringsafgift.  

Her kan du se eksempler på ændringer af en bil, som du må foretage som led i en samlet ombygning, og hvad der fører til, at du skal betale ny registreringsafgift.

Eksemplerne kombinerer dele fra både grøn, gul og rød kategori. De er ikke begrænset til det specifikke bilmærke eller den specifikke model.

Bemærk, at uanset om der i eksemplerne står, at "du må gerne", så forudsætter ændringer, der vedrører styretøj, bremser, motor eller bærende elementer, at bilen skal fremstilles til syn, hvor der skal fremlægges fornøden teknisk dokumentation, før bilen kan godkendes med ændringerne. Selvom ændringerne ikke kræver syn og godkendelse (fx montering af ekstralygter eller udskiftning af sæde), så forudsætter det, at de tekniske krav i Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for Køretøjer er opfyldt. Du anbefales at læse i Færdselsstyrelsens Vejledning om syn af køretøjer, hvor der i afsnit 18.05 er angivet en række af disse emner.

Ford Mustang 3,2 L rækkesekser 1966

 • Du må gerne montere skivebremser foran.
 • Du må gerne montere elektronisk tændingssystem.
 • Du må gerne montere grill og tilhørende tågelygter fra en GT-model.
 • Hvis du ønsker at skifte til en V8-motor, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Ved mere end 20 % effektforøgelse i forbindelse med udskiftning af motoren vil bilen altid miste sin afgiftsmæssige identitet.

Opel Kadett C 1,2 1976

 • Du må gerne montere Recaro-sæder.
 • Du må gerne montere Remus-bagpotte.
 • Du må gerne montere større skivebremser foran.
 • Hvis du ønsker at skifte til en større motor, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Ved mere end 20 % effektforøgelse i forbindelse med udskiftning af motoren vil bilen altid miste sin afgiftsmæssige identitet.

Audi A4 1,8 20V 2003

 • Du må gerne eftermontere turbo på eksisterende motor.
 • Du må gerne opgradere bremserne.
 • Du må gerne montere gevindundervogn.
 • Hvis du ønsker visuelt at opgradere til et Audi RS4-look, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Ved karrosserituning, som kræver, at der svejses i karrosseriet, vil bilen altid miste sin afgiftsmæssige identitet.

Porsche 911 2,7 US-model 1976

 • Du må gerne skifte til euro-spec for- og bagkofanger.
 • Du må gerne fjerne californisk udstødningsrecirkulationsanlæg.
 • Du må gerne skifte instrumenter fra "miles" til "kilometer".
 • Hvis du ønsker at gennemføre et facelift til fx en 993-model, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Ved karrosserituning, som kræver, at der svejses i karrosseriet, vil bilen altid miste sin afgiftsmæssige identitet.

Land Rover 90" 2,5 TD (85 hk) 1986

 • Du må gerne skifte til Land Rover 2,5 benzinmotor (83 hk).
 • Du må gerne montere spil til brug ved offroad-kørsel.
 • Hvis du ønsker at montere en mere moderne motor, fx en Land Rover 300 TD, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Ved mere end 20 % effektforøgelse i forbindelse med udskiftning af motoren vil bilen altid miste sin afgiftsmæssige identitet.
 • Hvis du ønsker at montere nyt chassis, mister bilen altid sin afgiftsmæssige identitet. Det er derfor en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så du kender den økonomiske konsekvens.

VW "Boble" ombygget til Beach Buggy

 • Bund er opkortet efter forskrifterne
 • Karrosseri er udskiftet til alternativt glasfiberkarrosseri
 • Der er andre sæder.

Denne type ombygning medfører altid et afgiftsmæssigt identitetstab. Udskiftningen af karrosseriet alene medfører altid et tab af bilen afgiftsmæssige identitet.

Hvis du har spørgsmål til afgiftsreglerne om ændringer af din bil, er du altid velkommen til at kontakte Motorstyrelsen på telefon 72 22 15 15.

Er du i tvivl om, hvorvidt en ændring på din bil betyder, at du skal betale en ny registreringsafgift, er det en god idé bede om et bindende svar fra Motorstyrelsen. Du modtager normalt et svar inden for 3 måneder.

De tekniske regler for godkendelse håndteres af Færdselsstyrelsen, og dem kan du kontakte via info@fstyr.dk. Du kan også søge svar på spørgsmål om fx tuning af motoren på Færdselsstyrelsens side Spørgsmål og svar om tekniske krav.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.