Opdateret
19 Oct 2022 12:50
Type
Servicevindue
Driftslog
Værdipapirer
Meddelelse

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på værdipapirsystemerne.

Brugertest på Gateway

Der åbnes for brugertest fredag den 18. november 2022 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 15. december 2022 kl. 23.59 (uge 50).

Alt materiale/filer der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2022 format og dette sendes ikke i produktion.

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af Gateway for produktionsdata

Der lukkes for indberetning af produktionsdata mandag d. 14. november 2022 kl. 23.59 (uge 46/2022).
Der åbnes igen for indberetning af produktionsdata mandag d. 19. december 2022 kl. 00.01 (uge 51/2022).

Filer der er indsendt fra mandag d. 19. december 2022 og frem til tirsdag d. 3. januar 2023 vil ligge i venteposition til første produktionskørsel tirsdag d. 3. januar 2023.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning til AKSA, BHOL, UDBY og OBLG

Der lukkes for SF-Tele onsdag den 16. november 2022 kl. 16.00 (uge 46/2022).
Der åbnes igen onsdag d. 4. januar 2023 kl. 08.00 (uge 1/2023).

Mere information

Se mere information om brugertest i Årsbrev 2022 på skat.dk/ekapital og i indberetningsvejledningernes afsnit 10 bilag 1 på skat.dk/værdipapirer.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.