Dato for udgivelse
28 Nov 2022 07:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Nov 2022 08:16
SKM-nummer
SKM2022.567.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0711776
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for hjorte for indkomståret 2022

Reference(r)

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for hjorte for indkomståret 2022

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.4.3.3

Skattestyrelsen har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2022 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr  2.630 kr.
Kronkalve 1.580 kr.
Dådyr  1.370 kr.
Dådyrkalve 850 kr.

                                                                                               

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Der er ikke fastsat vejledende fremstillingspriser for mink for indkomståret 2022. Dette er begrundet i det midlertidige forbud mod hold af mink.

Chinchilla og blå- og sølvræve udgik af SKM-meddelelsen fra indkomståret 2016.

I Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.3.3. er anført om værdiansættelse af chinchilla, blå- og sølvræve:

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.