Dato for udgivelse
28 Nov 2022 07:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Nov 2022 09:32
SKM-nummer
SKM2022.568.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0711776
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2023.

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.4.4.9

Skattestyrelsen har til brug for indkomståret 2023 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 71 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 1883 af 29. december 2015.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

Ekskl. moms

Okse- og kalvekød pr. kg

18,50 kr.

Svinekød pr. kg

7,00 kr.

Får- og lammekød pr. kg

23,00 kr.

Hestekød pr. kg

4,00 kr.

Fjerkræ og æg pr. person

222,00 kr.

Mælk pr. person

181,00kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.