Hvis du udlejer din bil, båd eller bolig gennem en platform og tjener penge på det, så kan du få fradrag for den skat og evt. moms, du skal betale. Men det forudsætter, at dine indtægter bliver indberettet til os.

Hvis platformen indberetter dine indtægter, så er du i nogle tilfælde berettiget til et højere bundfradrag, end hvis du selv indberetter. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har lavet en aftale med platformen om, at de kan indberette.

Læs mere om fradrag, og hvordan du selv indberetter dine indtægter fra en platform.

Hvis vi har indgået en aftale med den pågældende platform om, at de kan indberette dine indtægter, så skal der etableres en forbindelse mellem platformen og Skattestyrelsen via en kode.

Platformen bruger koden til at indberette dine indtægter til os, uden at platformen kan se dine personoplysninger.

Det er dig, der skal bestille koden.

Sådan bestiller du en kode

 1. Gå ind på skat.dk via et link, som du finder på din platform. 
 2. Log på med NemID/MitID.

Når du er logget på, generes der automatisk en kode, som vi sender til platformen. Du kan se de indtægter, du har indberettet, i dine skatteoplysninger i TastSelv.

Du kan give en privatperson eller en virksomhed fuldmagt til at indhente en kode på dine vegne, så platformen kan indberette dine indtægter til os. Det kan fx være et familiemedlem eller en professionel rådgiver (fx en revisor).

Den person eller virksomhed, som opretter koden på dine vegne, bliver dermed din partsrepræsentant over for Skattestyrelsen.

Der er dog forskel på, hvordan du giver adgang til hhv. en privatperson og en professionel rådgiver:

Din partsrepræsentant er en privatperson

Hvis din partsrepræsentant er en privatperson, fx et familiemedlem, så skal du udfylde og udlevere en fuldmagterklæring til vedkommende.

I denne erklæring skal du oplyse, at partsrepræsentanten må oprette en kode på dine vegne.

Benyt Skattestyrelsens fuldmagtsskabelon.

Partsrepræsentanten skal uploade fuldmagten, når denne bestiller en kode i TastSelv. Læs mere om dette i afsnittet "Hvis du skal bestille en kode på en andens vegne (som partsrepræsentant)" nedenfor. 

Din partsrepræsentant er en professionel rådgiver

Hvis din partsrepræsentant er en professionel rådgiver, skal du sørge for, at rådgiveren har adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på platformen
 • Dit brugernavn og mailadresse
 • Dit navn og cpr-nummer
 • vrige oplysninger, som kan bruges til at identificere dig på platformen, fx bruger-id.

Hvis du skal repræsentere en person, der bruger en platform, som vi har en aftale med, til at udleje fx bolig eller bil, så kan du anmode om at bestille en kode på denne persons vegne.

Når koden er oprettet, bliver personens indtægter fra platformen automatisk indberettet til Skattestyrelsen.

Sådan bestiller du en kode:

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg feltet Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag), og dernæst feltet Jeg skal have oprettet identifikationskode (deleøkonomi/partsrepræsentation)
 5. I kontaktformularen oplyser du:
  • navnet på platformen
  • udlejerens brugernavn og e-mailadresse
  • udlejerens navn og cpr-nummer - dvs. den person, du repræsenterer
  • øvrige oplysninger, som kan identificere udlejeren, fx bruger-id. Hvis du ikke er professionel rådgiver for udlejeren, skal der desuden vedhæftes en fuldmagt (som PDF eller billede) fra denne.
 6. Godkend

Du har nu anmodet om, at der bliver udstedt en kode på vegne af den udlejer, du repræsenterer.

Hvad sker der nu?

Du vil snarest modtage en kvittering i din digitale postkasse. Den udlejer, du kontakter os på vegne af, vil modtage en mail om anmodningen.

Hvis din anmodning bliver godkendt, vil Skattestyrelsen inden for 10 hverdage udstede en kode på vegne af udlejeren og underrette platformsoperatøren om dette.

Du får besked i din digitale postkasse, når partsrepræsentationsforholdet er godkendt, og koden er udstedt. Hvis vi ikke kan godkende anmodningen, vil du modtage en begrundet afvisning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.