Lovforslaget vedrørende indtægtsloft på elproduktion er vedtaget den 27. april 2023 af Folketinget med virkning fra 1. december 2022

I finder lovforslaget på Folketingets side

Baggrund

EU har den 30. september 2022 vedtaget en forordning om et midlertidigt nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder bl.a. et indtægtsloft for elproducenter.

I skal opgøre markedsindtægter for hver kalendermåned og foretage to indberetninger, som hver gælder for én periode på flere måneder:

Første indberetning skal ske senest den 1. juni 2023, og betaling er senest den 3. juli 2023. Her skal I indberette for perioden fra den 1. december 2022 til og med den 28. februar 2023. 

Anden indberetning skal ske senest den 2. oktober 2023, og betaling er senest den 1. november 2023. Her skal I indberette for perioden fra den 1. marts 2023 til og med den 30. juni 2023.

Indberet via blanket 05.042 'Indtægtsloft'

Se evt. vejledning om de juridiske regler.

Med de nye regler er der kommet et loft over markedsindtægter på 180 euro pr. MWh for produceret elektricitet. Lovgivningen fastlægger de nærmere regler for, hvilke elproducerende anlæg der er omfattet.

I kan læse mere om, hvilke anlæg der er omfattet af de nye regler på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk/indtægtsloft.

Forordningen gælder fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

Læs om forordningen i Rådets forordning (EU) 2022/1854 af 6. oktober 2022.

Hvis I har spørgsmål til, om jeres anlæg er omfattet af indtægtsloftet, er I velkomne til at ringe til Energistyrelsen på 33 92 68 63. Se også Energistyrelsens FAQ (ENS.dk).

Hvis I har spørgsmål til angivelse af indtægtsloftet, er I velkomne til at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 82.