Dato for udgivelse
12 Dec 2022 12:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Dec 2022 13:12
SKM-nummer
SKM2022.604.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-1119328
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
7-månedersrenten, 3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2023 er renten for overskydende skattebeløb opgjort til 1,5 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,7 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.1.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.1.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.G.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit A.D.8.2.3

I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2023 beregnet til 1,5 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2023 beregnet til 2,7 pct.